Rovdyrelskerne og deres religion

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no15.10.07

 

”Arild Strand, som er bosatt på Rakkestad i Østfold, har lang erfaring med å jakte på bjørn. Han har aldri møtt en brunbjørn ansikt til ansikt, men etter å ha skutt over 200 isbjørn har Østfold-mannen fått et bra inntrykk av bjørnens atferd.” Dette i følge Verdens Gang nett 14.10.07 – og hva sier Stand videre: ”- Angrepene vil skje oftere og oftere fordi vi får større bestand av rovdyr, og da er det spesielt bjørn og ulv som vil være farlig for mennesker. Etter hvert som bestanden øker, vil vi trolig også se flere angrep,” Han uttaler seg her om både Sverige og Norge.

 

Så er det ikke sant det vi har hørt nå i flere tiår ”at bjørn og ulv ikke er farlige” – tvert imot dreper nå bjørn mennesker i Sverige. Hva skal vi da tro om dem som sier at rovdyr generelt ikke er farlige for mennesker (rovdyrelskerne vil nok bortforklare dette fremover evnt. ti helt stille), tror de dette selv, eller er de helt i lomma på sin religion som sidestiller menneske og dyr og også rovdyr?

Jeg tror det for de mest innbitte rovdyrelskerne, som synes å bry seg lite om at mennesker rives til døde bare rovdyra har det godt, er snakk om en ideologi som har tatt dem helt til fange og de tror nok på dette helt i sitt innerste trosliv. Men hva er en ideologi for noe som tar livet av sin neste og fratar vedkommende både eiendomsrett (beitedyr versus ulv) og i neste sving livet? Det er en totalitær ideologi som har røtter helt nedi det onde riket – fortapelsens rike. For det er slik etter syndefallet at rovdyra ikke lenger kunne leve side om side med verken lam eller hjortevilt.

Darwinismen lærer oss at mennesket er et dyr og dermed er det ikke rart at denne ”troen på rovdyret” stiller seg på kollisjonskurs med Bibelens vitnesbyrd om at det er en straffedom når rovdyrene tar over i et land. Det er den samme ånd som i sin tid drev frem fosterdrapsloven!

 

Norges Kommentar Avis har i 2004 omtalt dette temaet i en egen artikkel og tok da for seg perioden ca 150 år tilbake i tid da det var mye både ulv og bjørn i våre skandinaviske land og la frem dokumentasjon på hvordan rovdyr da drepte mennesker. Artikkelen heter ”Snille rovdyr” (kan også søkes opp i Google) og det er trist at man nå er i ferd med å bytte ut gammel nordisk dokumentasjon på rovdyrdrap av barn og voksne med ny fersk dokumentasjon.

Det spørs om ikke noen snart burde politianmelde dem som har ansvaret for denne misforståtte naturforvaltningen! Lovgiverne har jo ved sin lovgivning brutt flere Grunnlovsparagrafer og også selve naturretten.