Profeten Elias, kvinnestyret og klimakatastrofer

 

 

Av Jørgen Høgetveit i, www.Kommentar-Avisa.no – 21.11.07

 

Profeten Elias levde i en forferdelig frafallstid i folket. Dronning Jesabel holdt seg med Baal- og Astarte-prester og dyrket altså avguder. Hun hadde drept de fleste av Guds prester og profeter i Israel – bortsett fra de som Elias sin venn og slottshøvding Obadja hadde reddet ved å skjule 100 mann i to huler og gi dem brød og vann.

 

Elias selv hadde bedt Herren om å stoppe regnet over landet – og det skjedde. Selv overlevde han ved et Guds under utenfor Israel hos en enke i Sarepta. Hun med den krukken og oljekaret som ikke gikk tomt etter Guds løfter. Israel var underlagt stor nød med tørke og sult i 3,5 år.

Nå var straffetiden omme, og Elias dukket opp igjen fra sitt eksil og gikk kong Akab i møte. Kongen utbryter: ”Er det du som fører ødeleggelse over Israel?” En viss anelse om årsak og virkning hadde han dog, men langt fra den rette.

 

Elias svarer som sant er: ”Jeg har ikke ført ødeleggelse over Israel, men du og din fars hus, fordi I har forlatt Herrens bud og fulgt Ba`alene.” Og i det huset regjerte dronning Jesabel og hennes morderiske kvinnestyre. Det som vi finner Guds motvilje mot i J. Åp. 2, 20 der Johannes visiterer Tyatira menigheten og skriver: ”men jeg har imot deg at du lar kvinnen Jesabel råde, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer.” Det innebefattet vel også tempelbolere. Hun fikk tid til å omvende seg, men gjorde det ikke og da fulgte trengslene. Se også Rom. 11,3 og Esaias kp. 3-4.

 

Forførerisk kvinnestyre i en nasjon i menighet og samfunn er dødsens farlig i flg. Skriften – om man forstår det eller ikke i dag – så burde man kanskje begynne å kjenne seg igjen i relasjon til fosterdrap som begynte med kvinnestyret på Stortinget og det som nå skjer i Kirkerådet - igjen med en rekke kvinnelige biskoper etc - og Kongehuset? Frafallet fra Gud ga årsaken til klimaproblemene selv om kongen ikke mer enn senset sammenhengen. Likevel forstod denne frafallskongen mer enn politikerne og kirkefolk forstår i dag. De har avsatt Gud fra verdens styrelse, men de skal få kjenne noe annet.

 

Så fikk kongen beskjed av Elias om å samle folket på Karmel samt 450 Baals og de 400 Astarte-profetene som dronning Jesabel hadde brakt til Israel uten at kong Akab hadde satt foten ned og jaget avguderiet av landet. På Karmel tok Guds profet et kraftig oppgjør med avguderiet. Det kan du lese mer om i 1. Kongebok kp. 18 og 19. Resultatet var at avgudsprofetene ble utryddet, folket vendte tilbake til Herren, og regnet strømmet ned over landet. Riktignok ble Jesabel rasende på Elias og ville ta livet av han, men det gikk ikke slik. Tvert imot gikk det riktig ille for kongehusets hersker – mens Herren voktet sitt redskap med stor omsorg – for til slutt å hente han direkte hjem til himmelen i en ildvogn og innsette en godt utrustet Elisa etter Elias. Og Elisa fikk den dobbelte nådegaveutrustning som Elias hadde, og han gjorde store gjerninger i Israel og fikk se undergangen til Akabs kongehus.

 

Gud er den samme i dag, og det burde makter og myndigheter merke seg isteden for å fortsette forførelsen og ødeleggelsen av vår evangelisk – luthersk basis, Grunnloven og vårt fedreland. Og hvem får svi når lederskapet svikter så totalt, jo folket!