Oppfordrer til: - Forbønn for kristent fundament i skolen


Intervju med Jørgen Høgetveit og Leif Akselsen av Svein Willy Sandnes, i Norge IDag (Mai 2007)

 

- Jeg oppfordrer kristenfolket å gå i forbønn for at det kristne fundament ikke må fjernes fra lovgivningen for norsk grunnskole. Videre ber han alle å skrive under på oppropet til Indre Sjømannsmisjon.  Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning (AKF) i forbindelse med at Stortinget i juni skal behandle forslaget om fjerning av alt kristent fundament i lovgivningen for grunnskoleloven.

Høgetveit viser til at FNs menneskerettighetsdomstol kom for en tid siden med en konklusjon. Den går ut på at den gamle ordningen som vi hadde
i Norge, med et kristendomsfag og fullt fritak fra dette faget, er akseptabelt men ikke KRL-fag uten fritak.

- Enten må man fjerne alt kristent fundament fra lovgivningen for norsk skole - eller så må man tilbake til den gamle ordningen med et skikkelig
kristendomsfag og full fritaksrett. Dagens ordning aksepterer ikke internasjonal lov som også er i samsvar med Grunnlovens § 2, sier

Høgetveit og fortsetter:

Skuffelse
- Derfor var det en stor skuffelse at det regjeringsoppnevnte utvalget valgte å fjerne alt kristent fundament i norsk grunnskolelov. Jeg er veldig glad fordi Leif Akselsen i Finnmark Krets av Den indre Sjømannsmisjon startet en underskriftsaksjon mot fjerning av alt kristent fundament i grunnskoleloven. Nok et lyspunkt er at Ap.s landmøte ikke fikk flertall for å fjerne hele den kristne forankringen.

Høgetveit oppfordrer nå folk over hele landet til å gå i forbønn slik at det ikke skal lykkes å fjerne det kristne fundament i norsk grunnskolelov når
Stortinget skal behandle denne saken i juni måned.


- Det vil være godt om kristne over hele landet hver dag legger saken fram for vår himmelske Far. Fjerner man det kristne fundament fra skolens lovverk,
vil dette være noe av det alvorligste som kan hende, for da fjerner man selve fundamentet for at alle barn får høre om Jesus og frelsen og vårt gode

samfunn, sier Høgetveit.

21 underskifter

Overfor avisen Norge IDAG viser Leif Akselsen til at det enda er en tid igjen til Stortinget skal behandle saken uti juni - og at interesserte
fortsatt kan henvende seg til han for å få lister og gjennomføre underskriftsaksjoner. Vi avslutter ikke før godt uti mai.

- I dag gikk jeg på torget her i Alta og satte meg noen timer med noen underskriftslister. Og resultatet ble 21 underskrifter. Jeg tror at vi kan
få inn svært mange underskrifter dersom vi får noen rundt omkring i landet til å gjøre en liten innsats hver, sier Akselsen.

Høgetveit viser til at underskriftsaksjonen er lagt inn på internett.  – Den enkleste måten for å komme til oppropssiden der man kan skrive under på
aksjonen over internett, er å gå til www.kommentar-avisa.no   Her ser man hvordan man skal gå fram for å komme til oppropssiden og videre vil man på
oppropssiden se hvordan man skal gå fram for å signere, sier Høgetveit.

Han håper at kristne over hele landet nå vil skrive under på denne aksjonen, men også at de vil spre denne internettadressen videre slik at svært mange
kan skrive under.