Norges leger og Egypts jordmødre

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.07.07

 

Med bakgrunn i hva norske leger gjennom mange år har utført av fosterdrap mot norske barn – fordi de tydeligvis ikke har mot nok til å sette seg opp mot kvinnestyret og myndighetene for øvrig – er det med beundring man leser om Egypts hebraiske jordmødre i 2. Mosebok Kp.1.

 

Da Josef kom til Egypten, gjorde han etter hvert det egyptiske folk store tjenester bl.a. ved å redde dem og mange folk i Midt-Østen fra den sikre sultedød. Han sikret korn i 7 gode år til de 7 magre år. Men så kom det en farao som hadde glemt Josefs hjelp. Han begynte å frykte jødefolket – hebreerne – som begynte å bli mange og mektige. Han fant ut at måten å løse dette problemet på, var å la dem træle for seg og ta livet av alle guttebarn.

Slik står det i 2. Mosebok Kp. 1 v. 16: ”Når I hjelper de hebraiske kvinner til å føde, så skal I se efter i jordmorstolen; er det da en sønn, så drep ham, men er det en datter, så kan hun leve. Men jordmødrene fryktet Gud og gjorde ikke som kongen bød dem, men lot guttebarna leve.”

 

Så ble faraoen vred og kalte dem inn på teppet om hvorfor de lot guttene leve. De hadde forklaringen klar, som vi ser det i v. 19. Og så kommer det i v. 20: ”Og Gud gjorde vel imot jordmødrene; og folket tok til og blev overmåte tallrikt. Og fordi jordmødrene frykter Gud, gav han dem avkom.”  Så kom påbudet om å kaste guttebarna i Nilen, men det ble heller ikke til noen lykke for han, for derved ble Moses reddet og ble oppdradd i Faraos eget palass for senere å sørge for at hebreerne fikk dra ut av Egypt etter 10 store landeplager over Egypt og Faraoen med hele hans hær liggende på bunnen av Rødehavet.

 

Men det som vi bør merke oss, er at jordmødrene – i motsetning til norske leger og annet helsepersonell – lydig bøyer seg under myndighetenes krav til å være med på massemord av fosteret i mors liv – det som før ble regnet for det grusomste av alle mord. Og det fører til det motsatte av det jordmødrene fikk oppleve. Vi går inn i en demografisk vinter med lave barnetall og liten bærekraft i befolkningen. En utvikling som sentralbanksjef Skånland i en kronikk i Aftenposten i 2001 omtalte slik at det var den første sivilisasjonen han kjente til, som frivillig tar livet av seg selv!!

 

Begynnelsen til visdom – har alltid vært å frykte Gud – sier Skriften. Og det gjorde de hebraiske jordmødre og fikk det mot og den kraft til å stå mot denne grusomme ondskap – endog mot datidens mektige enehersker med uinnskrenket makt. Hva er det norske leger frykter? Kanskje de igjen burde begynne å frykte Gud så de kunne manne seg opp til å trosse den demoniske og totalt destruktive lovgivning og maktutøvelse som nå sprer seg i Norge.