Nå må vi ikke sovne!

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no29.12.07 (oppdatert 2.1.07)

 

Kampen mot ytterligere integrering i EU hardner til og det samme gjør kampen mot Norges Grunnlovs basis paragraf, § 2. To sider av samme sak er dette og Den Norske Konstitusjon er truet på det mest alvorlige!

Hva betyr et bortfall av nåværende verdigrunnlag i Grunnlovens § 2? Det er så enkelt som å se til de nasjoner som ikke har et slikt fundament – de er enten totalitære eller er langt på vei kommet dit. Det betyr at du som privatperson, dine barn etc etter hvert vil leve i en totalitær sammenheng – og det skjønner få hva innebærer før de er der og får prøve det livet! Det betyr blant annet at privatlivets fred blir forstyrret av bl.a. politiet!

Hvordan ser de organisasjonene (også de kristne) som har arbeid blant de forfulgte i verden på at Norge nå går mot hedenskapet og en totalitær stat? En hører lite fra dem? Men to av de største kristne organisasjonene i Norge, NLM og Indremisjonsforbundet, var til og med på linje (i stat/krike høringen) med Giske angående endring av § 2 – det er ikke til å tro! De skriver at ”Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget” bør omtales i § 2 om statskirkeordningen avvikles. Om humanisme står det følgende i Kunnskapsforlagets ordbok:

"1 Åndsstrømning som oppstod ved slutten av middelalderen og hvis mål var å skape en kultur på rent menneskelig (motsatt religiøst) grunnlag, særlig ved studium av klassisk gresk-romersk litteratur og vitenskap." Be om at Guds Ords lys igjen må gjeste vårt kjære Fedreland.

 

De 2 lovforandringene vi skal se på under strider begge mot Grunnlovens § 112, som sier rett ut om forandringer av Grunnloven: ”Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.” Altså kun ”Modifikationer” er rettsgyldige, annet er lovbrudd!

Stortingspresident Jagland sier nå ved overgangen til 2008, i følge NTB, at han ”ikke lenger har tro på at det lar seg gjøre å starte en ny debatt om norsk EU-medlemskap.” I følge en ny Synovate-måling sier nå kun 30 % at de ville stemme ja til EU, hvilket fikk Nei til EU-leder Heming Olaussen til å uttale til NTB at nå kunne det norske folk skåle for seg selv med norsk akevitt.

Jeg tror tiden tvert i mot er overmoden for å holde seg klinkende edru! For hva ser vi skje, rett i etterkant av Jaglands utspill? Den 10. januar legger, etter planen, Høyre (ved Inge Lønning og Julie Christiansen, Innst.S.nr.112 (2007-2008)) frem et grunnlovsforslag i Stortinget som innebærer at det skal være nok med et 2/3 flertall og ikke et 3/4 flertall i Stortinget for å endre Grunnloven. (Erna Solberg la frem et tilsvarende forslag, om endring av § 93, i 2004.) Forslagets siktepunkt er i utgangspunktet Grunnlovsstridig, men fremmes allikevel. Og legg merke til at § 112 har innbakt valg til nytt Stortinget mellom Stortingets vedtak og endelig sanksjon, det har ikke § 93! Man prøver her å lure Norges innbyggere – selv om § 112 ikke gir anledning til å bruke § 93 slik som man ønsker seg det mht EU!

Det er ikke usannsynlig at Stortinget her nok en gang er villige til å bryte Grunnlovens § 112 – slik mange av dem også ønsker å rive ned Grunnlovens § 2 hvilket også § 2 er vernet av § 112. I § 2 ligger hele Norges Rettsfundament innbakt – og også den Grunnlovens Aand som § 112 nevner. Min og din frihet under ansvar er truet!

Kirkeminister Giske vil sette ned en verdikommisjon, og på den måten ufarliggjør og tåkelegge sine ønsker, om å fjerne Grunnlovens forankring ned i Bibelen – altså hele det innholdet som er pensum på Søndagsskolen. Giske vil da etter det Vårt Land erfarer søke ekstern hjelp når dagens formulering om at ”den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion” skal endres og bekjennelsesplikt og oppdragerplikt fjernes fra Grunnloven.
I følge media er Giskes plan at Stortinget skal behandle stortingsmeldingen om stat/kirke i løpet av vårsesjonen. Det skal være ønskelig dersom politikerne skal rekke fristen i september for mulige grunnlovsendinger i løpet av denne stortingsperioden. Her jobbes det raskt og systematisk av Giske!

 

La Stortinget og Regjeringen få den motstand på Sannhets grunn som de nå trenger! La dem ikke reise rundt å holde flotte 17. mai taler uten muntlig og skriftlig motbør, for de driver og river vår nasjonale arv som vi alle er helt avhengige av om vi ikke skal få et ytterligere forverret regime.