Nå begynner kampen om maten

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 02.11.07

Norge er i en elendig forfatning (ikke kornlager og en kraftig redusert bondestand og kraftig nedbygging av kornjord) i den sammenheng og situasjonen ute spisser seg til meget fort. En viss oppvåkning kan spores i.o.m. at VG hadde 7 sider om saken i helgebilaget den 20.10.07.

Man klager på USA og bruk av korn til biodiesel. Det er ikke vanskelig å klage over det, men hva skal en si om den oljeverdenen (kommunister og araber) som bruker drivstoffet til utpressing av den frie verden - og lar sine egne naturressurser ødelegges mer og mer.

Den Arabiske halvøy var en gang et flott produktivt landskap - like stort som India. Det samme var Nord-Afrika - de arabiske ørkenstater. (”Topsoil and sivilzations”, standarverk om matjorda i verden.) Nå er det for det meste ørken og uproduktivt. De løfter ikke en finger for å gjenreise landskapet til produktive høyder som kan skaffe mat og råstoffer.

Samme standardverk om matjorda kan fortelle at Israel er det eneste land i verden som bekjemper ørkenen og har gått fra 4-5 % selvdekning av mat til over 90 % og fortsetter med å utvikle naturforvaltningen i de fem kliamsoner og skaffer kunnskap som kan anvendes de fleste steder i verden om man bare vil høre etter. Advarslene har blitt gitt lenge - men endog departementsråd Grue omtalte Magnar Norderhaug (WWInst) som ”dommedagsprofet” under et seminar på Ås for en del år siden!