Mord utføres av en morder

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no14.06.07

 

Herren sier i 1. Mosebok 4,10: ”Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden”. Herren følger altså med på hva vi mennesker driver med ”her nede”.

 

Det er 32 år siden Abortloven ble vedtatt i Norge. Det var topp skolerte mennesker som drev denne loven frem bl.a. lege Gro Harlem Brundtland.

 

Med bakgrunn i hva som ble resultatet i Nürnberg, når de ulike nazistene ble dømt etter den 2. verdenskrig, er det underlig å se hvilke lover som skyter frem som giftige urter på marken her i Norge og man sier bare at ”lov er lov” – slik som for eksempel med Abortloven. I Nürnberg ble det fastslått at den enkelte person ikke kunne skjule sin misgjerning bak at han var underlagt en høyere sjef – han var altså selv ansvarlig for sine gjerninger og ble dømt ut i fra det. Et mord ble altså utført av en morder – og morderen ble dømt.

I Norge drepes det hvert år (i følge statistikken) omkring 13 500 barn – med velsignelse av Stortinget – et Storting valgt i norske valg! I tillegg kommer alle ”kjemiske aborter” som ikke kan tallfestes av mennesker. Det er ikke underlig at man i dag snakker om denne synden som en folkesynd.

 

Det kommer en dag da alt skal på bordet for den store Dommer – da er prinsippet så enkelt som det ble i Nürnberg – enhver er selv ansvarlig for sine egne handlinger! Er man ikke da rede til å møte sin Herre gjennom Jesus Kristus - blir dommen evig fortapt.