Mer kvinnestyre med Haga og de ”rød-grønne

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no27.08.07

I Nationen 25.8.07 skriver de: ”Aslaug Haga vil ha kvotering i kommunestyrene. Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (Sp) vil bruke kvotering for å skaffe flere kvinner i kommunestyrene.”  Begrunnelsen har de hentet fra en NTB melding som sier følgende:

Oslo (NTB): – Det går rent for sakte å få likestilling i kommunene. Bare 17 prosent av landets ordførere er kvinner, og det er kun 35 prosent kvinner i kommunestyrene. På de 20 siste årene har det nesten ikke vært framgang. Fortsetter det i samme takt, tar det 80 år før vi har like mange kvinner som menn i kommunestyrene. Det går ikke, sier Haga til Dagbladet. ”

Hun mener at dette ikke ”speiler samfunnet” og at det er et ”paradoks at vi krever 40 % av begge kjønn i allmennaksjeselskap”. For å få sin vilje gjennom har hun satt i gang prosjekter i 22 kommuner!

Man unders etter hvert hva slags mennesker av kvinnekjønn man har fått i sentrale posisjoner av landets ledelse. I en debatt på TV nylig hørte vi finansministeren uttale at de til og med bruker ”våre rød-grønne penger” – som om resten av folket – faktisk mer en halvparten – ikke skulle betale skatt og ha del i oljerikdommene. Bare totalitært tenkende mennesker kan etter, min mening få seg til å si slikt som Halvorsen der lirte utav seg for åpent TV-kamera. Inge Lønning repliserte ganske ironisk at de tydeligvis hadde startet eget pengetrykkeri!

 

Og man ser jo hvordan de prioriterer etter sine ideologiske tanker når det gjelder å overta barna som hører foreldrene til. Kontantstøtten er minimal i forhold til de kr 100 000,- de bruker pr barnehageplass. Vi nevner friskolene som knapt nok blir godkjent og bare får 80 % til drifta, osv. osv. De driver fram sin kulturrevolusjon med våres alles penger – det er sannheten. Og attpåtil er det mot viljen til et stort flertall i det norske folk. Dette pleier man å kalle diktatur – og vi skulle få et mykt og godt samfunn med kvinnestyre. Prof. Danbolt får helt rett i det han sa i sitt foredrag på Geilo i 1977 om Likestillingsloven. Det er en totalitær fullmaktslov!

Og nå altså Haga med sitt antidemokratiske kvoteringsframlegg – som hun allerede har startet prosjekter på. Det er jo folket i frie valg som skal styre oss fra kommunestyrer til fylkesting og Storting. Aldeles ikke kvoteringer. Hvis ikke folket ønsker kvinner inn i styr og stell – så er det folkets vilje - og den skal Haga i en folkestyrt nasjon respektere. Avsetter hun ”folkesuvereniteten” – at makten utgår fra folket” – avslutter hun demokratiet og Grunnloven. Da kan hun snakke om ”paradokser” så mye hun vil – for aksjeselskapsrotet kom også i stand ved hjelp av likestillingstanker hvor det skulle herske frihet til å få fram de beste folkene til å forvalte våre store verdier som folk. Men her skal kjønn tydeligvis gå foran både dyktighet, velstand og fremtid, mens hjem og familie og barnetall blåser man en lang marsj – uten en gang å synes at Vesten er en sivilisasjon som den første i verden som frivillig utsletter seg selv. (Dir Skånland i Aft. 2001 etter minnet)

 

Avslutningsvis vises det til profeten Esaias og hans oppsummering av hvordan det går med kvinne- og unguttstyre i profeten Esaias kp. 3 og 4. Menneskehjertet er så evig og uforanderlig det samme – iflg. forfatterinnen Sigrid Unset – derfor er det heller ”intet nytt under solen”.