Mat-dom fra FN og oljegrus i Canada

 

 

 Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 31.10.07

 

Et par ferske nyheter var interessante når en setter dem i perspektiv og ikke bare lar dem flimre forbi uten å forstå dem i sammenheng.

 

For det første ser en av Aftenposten at ”FNs ekspert på matvaresikkerhet” uttaler med fynd og klem at ”Bruk av mat til drivstoff en forbrytelse”. Og det skal det ikke mye til å være enig med han i. Undertegnede skrev for noen år siden at kravet om stadig billigere mat – var ukristelig – sett i relasjon til at Bibelen sier at når vi har mat og klær – så skal vi nøyes. Å skaffe oss stadig billigere mat for så å bruke resten på luksusgoder - som vi ikke trenger - og som absolutt blir en tyngsle for jorden og oss selv, er klart galt. Hadde vi vært villige til å betale noe mer for maten i Norge – behøvde vi ikke belaste verdensmarkedet i den utstrekning vi gjør det, ved å kjøpe korn til våre husdyr, fiskerier og annen matproduksjon.

 

For det andre undres en på at en mann som taler på vegne av FN – hvor over 60 % av medlemmene er søkkrike oljestater i araberverdenen – ikke tenker så langt at de kunne brukt sin velstand til å gjenreise naturgrunnlaget i alle de ørkenstater de har laget, og deltatt i arbeidet med å skaffe verdens befolkning mat og råstoffer. Israel har jo gjort det! Bare Den arabiske halvøy er like stor som India, og var for mange hundre år siden et frodig savannelandskap. Ennå bedre var ørkenstatene i Nord- Afrika som hadde stor nåle- og kastanjeskoger. (Fra standardverket om ”Topsoil and civilizations”, Matjorda og sivilisasjonene)

Isteden bruker de oljemilliardene sine til å presse de frie vestlige nasjoner i senk med høye oljepriser og støtte til verdens-terrorismen. Nettopp deres oppførsel tvinger amerikanerne til å sikre seg drivstoff til sivil og militær trafikk gjennom å bruke kornreservene til biodrivstoff. De kan ikke risikere å bli sittende i lomma på disse røverstatene. Dessuten kan Midt-Østen gå opp i røyk med sin olje – før vi vet ordet av det. Videre kan oljeveien til Vesten bli stengt. Hva da?

 

For det tredje: I forlengelsen av dette kommer selvsagt meldingen om at Statoil går inn på Det Nord-amerikanske kontinent – nærmere bestemt - Canada med 100 milliarder. De vil være med å utvinne olje fra oljegrusen som det er enorme mengder av der. Det koster ca. 40 $ fatet – altså svært dyrt – og endatil kraftig forurensende. Men saken er den at oljenasjonene altså er usikre leverandører og i tillegg kan de ikke stole på leveransene fra den andre store olje- og gassprodusenten: Russland. Man vet jo ikke hvor lenge det er før de bruker olje og gass som rent utpressingsmiddel mot Vesten. Og får man så attpåtil angrep på de norske og britiske oljeinstallasjoner i Nordsjøen – er Vesten ille ute. Da får man heller sikre seg i Canada som ligger vegg i vegg med USA og er en rimelig vennligsinnet nasjon – selv om de Gaulle i sin tid prøvde å rive løs den fransktalende befolkningen der også.