Landbruksforsker redder 1 milliard mennesker

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no01.08.07

 

Det mest grunnleggende og livsbærende yrke er å være forvalter av skaperverket av jord, skog og beiter med sikte på å skaffe mennesket mat og råstoffer. Det norske ordet for det er bonde og betyr bufast – som i grunnen sier alt for lite om dette fundamentale yrke. At det er slik, er det ikke så mange som forstår i dag når fokus i utdanning og økonomi er flyttet fra realverdier i produksjonen på jord, skog, beiter og fiske - til penger og kapitalflytting. Kun når krisene rammer, skjer det en viss oppvåkning for at jord, fotosyntesen i samspill med energien fra sola og god forvaltning av bonden – naturforvalteren – gir oss det som er grunnleggende viktig i livet.

De erkjente det i vår gamle norske kultur hvor bl.a. Arne Garborg sa at man kunne ha lommene fulle av penger, men tørste og sulte å fryse i hjel om det ikke var mat, klær og drikke å få. I den russiske kultur ble aldri den store forfatteren Dostojevskij lei av å minne folket om at det russiske ord for bonde var: ”krestjanin” avledet av ”Khristianin” – Kristus som den store skaper og livsoppholder. Det er mat, klær og hus som løftet det norske folk fra å være et u-land på bunnen av europeisk helsestatistikk til å komme på toppen fra 1800 til 1900! Human kommer av humus (mold)!

 

Ute i verden har man heldigvis større og mer fundamentale perspektiver. Telegrambyrået Reuter melder at ”Congress honors ”Green Revolution” scientist”. Det er den kjente landbruksforskeren Norman Borlaug (93 år) som igjen får en høy utmerkelse i USA, ja, den høyeste sivile utmerkelse man kan få der over: ”Kongressens medalje i gull”.  Den første som fikk den, var USA`s første president Georg Washington i 1776 - og den ble gitt for ”en fremragende service for sikkerhet, fremgang – velstand og nasjonale interesser til USA.”

Borlaug får den for ”sin avanserte hjelp for å doble matforsyningen i land som Mexico, India og Pakistan. Borlaugs innsats går tilbake til det tyvende århundre da han bygde opp sykdomsresistente og høytytende hvetesorter og arbeidet med å få utviklingsland til å dyrke disse sortene med moderne jordbruksmetoder.”

Steny Hoyer som er demokratenes leder i Representantenes hus i USA sa: ”Uten diskusjon, dr. Borlaug, ditt liv og ditt livs arbeid . . . har reddet mer enn 1 milliard mennesker fra hungersnød og sult, og er en inspirasjon.” Og president Bush legger til: ”Sult fortsetter å kaste målbare skygger over utviklingslandene. Den mest passende hyllest til denne mannen vil være å fortsette hans livsverk”.

 

I 1970 fikk denne landbruksforskeren Nobels fredspris for sin innsats for å skape ”Den grønne revolusjon” og ”sitt landbruksarbeid”. ”Syv år senere overrekte president Gerald Ford han ”Presidentens medalje for frihet.””

 

I Norge hører man lite til slik forståelse i dag. Faktisk har man heller hørt negative kommentarer til den ”Grønne revolusjonen”. Og det er kanskje ikke så vanskelig å forstå på bakgrunn av holdningen til landbruk og bønder generelt i dette landet hvor en lite eller ingen forståelse har av naturforvaltning for å sikre beredskap og fremtidig sikkerhet. Man tror at EU sikrer både mat og forsvar. Men nå stiger underskudd og priser enormt på matvarer i Europa og også på verdensbasis – samt at russiske bombefly trafikkerer våre grenser igjen mens våre matlagre er bortimot tomme og forsvaret er omtrent på samme nivå! Like mye forundrer det en at norsk misjon også har hatt så lite sans for å lære folk å forvalte naturen i u-landene på bakgrunn av vår norske lekmannshistorie og u-landenes enorme behov for mat og helse med bærekraft.