Kvinner vinner?

 

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no  08.03.07

 

Overskriften, men uten ?, er tittelen på et arrangement i Larvik den 8. mars der kvinnedagen skal feires.

 

Hadde det heller vært en ide med 4 dager i året:

  1. den ene der kvinna feiret mannen (kanskje mer omfattende en en farsdag)
  2. en dag der mannen feiret kvinnen (kanskje mer omfattende en en morsdag)
  3. en dag da vi feiret barna
  4. en dag da familien ble feiret

      - og så kuttet man ut hele kvinnedagen.

 

Kvinnedagen er kanskje noe av den mest destruktive dagen vi har i Norge nesten på høyde med 1. mai – og den er et ektefødt barn av sosialismen! Den internasjonale kvinnedagen skulle være en kampdag for den sosialistiske kvinnebevegelsen og ble innført internasjonalt i1910, da dagen ble vedtatt som en internasjonal dag etter et forslag fra den tyske sosialdemokraten Clara Zetkin på den andre internasjonale, sosialdemokratiske kvinnekongressen i København. Først i 1922 ble det til 8. mars da Lenin bestemte at dagen skulle være en kommunistisk festdag siden de russiske kvinner demonstrerte (som en opptakt til den russiske revolusjon) denne dagen i 1917. (Kilde: www.kampdager.no)

 

Hvorfor feirer man nå (ubevisst?) at mannen oppførere seg som et ”rovdyr” og kvinner som ”hekser” – er det veldig samfunnsbyggende?

Kvinner går rundt med voldsalarmer og trenes opp i selvforsvar, selvsagt mot mannen. Mannen plages av at sin egen identitet viskes ut i et svært kvinnestyrt miljø

og kvinna som kvinne har samme opplevelse av at hennes verdier viskes ut og dermed opplever begge en økende grad av identitetskrise! Og maktmessig er kvina dømt til å tape en slik kamp – der alle lider!

 

Skilsmisse statistikken taler vel for seg selv. Statistikken som forteller oss hvor mange barn som får psykolog og psykiatrisk behandling taler vel også for seg selv.

Aborttall på 13 500/år taler for seg – vi dør ut på litt lengre sikt. Hadde vi stoppet alle aborter ville fødselsraten i Norge økt fra 1,8 til 2,25 (!) og vi ville ligget

> de 2,1 vi må ha for overlevelse som nasjon.

Antall barnehager er et annet signal om at noe er spinnvilt i samfunnet – ungene tilhører familien og ikke et institusjonsliv, men som en bærende ide i kommunismen er jo foreldreretten nesten borte og der elsker man barnehager.

Flommen av pornografi, som oftest går ut over kvinnen (som også trigger prostitusjon), men også forteller sitt om mannen er et kraftig signal om hvor samfunnet går.

 

Så kan man selvsagt igjen og igjen bortforklare årsak og virkning, men et faktum er at færre og færre har det bra i samfunnet slik det utvikler seg. Men det faktum at noe er helt i uballanse i samfunnet er beviselig. At mannen til mange tider ikke har behandlet kvinnen med tilstrekkelig respekt skal mannen uforbeholdent beklage, men at kvinnen av den grunn lar seg lokke av ytterliggående krefter til et feministisk opprør ala kvinnedagen ender jo bare i enda større problemer – med selvforsvarskurs og voldsalarmer.

Hadde barna blitt skikkelig oppdratt og kommet ut i samfunnet med et solid og sunt selvbilde ville de ikke slått ned den første og beste de møtte. Før hette slike oppdratte barn som var blitt voksne gentlemen – men i dag får få barn sjansen til å utvikle seg til slike gentlemen! Isteden blir de ekspress voksne med et avstumpet følelsesliv pga en skilsmisse.

 

Det fortelles at ”Lov om barnehager ble behandlet i Stortinget våren 1975, og skapte stor debatt. Fra radikalt kvinnehold ble det lagt vekt på et bredt og billig barnehagetilbud. Men det var særlig spørsmålet om kristen formålsparagraf som preget debatten.” (Kilde som over.)

Da vet vi det – kristendommen er det store stygge ulven for barna – for Jesus elsker jo både far og mor og barna må vite og forteller oss at familien er samfunnets grunnpilar. Mens kvinnebevegelsen ser på familien mer som et onde – de vil bevise at de klarer seg sjæl uten denne forhatte mannen!

 

Jeg tror, om ikke samfunnet rakner helt, så ser nå flere og flere galskapen i denne utviklingen og kvinnedagen opphører og man innfører i hvert fall en familiedag og samtidig gis det støtte til at alle barn kunne komme i Søndagsskolen, slik at de i hvert fall der kunne få med seg verdier som skapte Gentlemen og kvinner! For uten et absolutt verdisett så ruineres menneskeverdet og vi havner i tanker som at ”Kvinner vinner” – og så taper alle.