KrF ødelagt av teologen Bondevik

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no02.05.07

 

Budskapene som strømmet ut fra KrFs landsmøte i Molde - er trist og deprimerende lesning. Budskapene vitner om frafall fra det som bygde Norge, forvirring og kaos samt vill tilpasningsvillig velgerjakt. De synes satt på ”glatte steder” slik vi kan lese i Salme 73, 18.

 

Hva tidligere statsminister Bondevik har funnet på i sin tid som KrF politiker er stort sett forferdelig med hensyn på den grunnleggende ting som forholdet til abortprestene, Israel og KRL-faget. Vi kunne nevnt mye mer, men nå er han på landsmøtet og presterer følgende:

 

1. ”Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik vil ikke lenger at tillitsverv i KrF skal være forbeholdt kristne. Han vil ha muslimer inn i partiet, og beklager at bekjennelsesparagrafen virker ekskluderende på dem. - Jeg er en av dem som mener at den paragrafen godt kan endres. - - Hvis KrF hadde blitt stiftet i dag, tror jeg aldri vi ville ha vedtatt en slik paragraf, sier Kjell Magne Bondevik til VG. - Det virket ikke som en endring var viktig for å få tilslutning, sier Bondevik. Muslimer kan ikke bli tillitsvalgte med bekjennelsesparagrafen? - Det er et reelt argument. Jeg vet at noen av dem føler at det er ekskluderende, sier Bondevik.” 

 

Dagfinn Høybråten mener bekjennelsesparagrafen blir praktisert med stor lempe og liberalitet i partiet.

Så sier Høybåten også i flg. Norge I dag nett: ”- Vi har den bestemmelsen i våre lover, og jeg ser det ikke som aktuelt å endre den. Den er et uttrykk for vår identitet,-  Så får vi se hvem som vinner denne duellen.

 

2. Bondevik ble for øvrig utnevnt til æresmedlem under Landsmøtet!

 

3. Dernest skamroser Bondevik den nye nesteleder med følgende: ”Partiet har gjort et klokt valg. Fremtidsrettet. Ungdommelig. Inger Lise er usedvanlig dyktig  - -  hun kan klart bli KrFs første kvinnelige statsminister, sa Bondevik til Fædrelandsvennen”, 30.4.07. NKA viser til kommentar til dette valget i en tidligere artikkel. Nok et trist poeng i denne sammenheng var at det var nestleder i KrFU fra Evje og Hornnes – Kjell Ingolf Ropstad – som foreslo henne til denne posisjonen og er ”overlykkelig over seieren.”

 

4. ”Høybråten går så ut og understreker: Satser på verdi-vekkelse. Vi er inne i en periode preget av halsløs materialisme, ikke ulik den vi så i jappetiden. KrF velger å tro at det, i kjølvannet av denne ensrettingen, vil komme en ny verdireaksjon preget av bevissthet om immaterielle verdier. KrF posisjonerer seg nå for å fange inn denne reaksjonen når den kommer. Dette var budskapet i en pressekonferanse Høybråten holdt i Molde dag. ”

 

5. Så vil man gå inn for å få Grunnlovsforankret ”kristen humanistisk” som den nye verdiforankringen i Grunnloven. Det er et forslag som også Norsk Luthersk Misjonssamband har introdusert – i stedet for å kjempe for at Gr.l. § 2 skulle stå fast. Endringer som her foreslås er klart grunnlovstridig i henhold til Gr.l § 112 (tidl. 110).  Den dagen dette skjer er ikke Norge lenger – landet som bekjenner seg til og er konfesjonsbundet til (prof. Robberstad i MFs Kirkerett) ”evangelisk – luthersk” og med korsmerket i flagget. Da kan man si at teologen har fått det som Øverland ønsket det: ”Stryk kristenkorset av ditt flagg, og heis det rødt og rent,-”.

 

 

Alt dette som nå skjer på og rundt KrFs landsmøte vitner om total oppløsning – noe som forøvrig har pågått lenge i partiet – men som nå skyter fart og vil resultere i at det kristne grunnfjell av våkne kristne – trekker seg bort i sorg.