Konservativ bibelkritikk?

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no30.05.07

 

Er ikke overskriften i seg selv selvmotsigende? Jeg skal nevne et eksempel som gir et godt innsyn i hva jeg tenker på med å formulere en slik overskrift.

 

Av og til åpner vi avisen og der står det å lese at jorden vi bor på er svært gammel – flere milliarder år, ja faktisk omkring 5 milliarder. I de samme oppslag kan vi treffe på personer som titulerer seg konservative og de hevder at Guds Skaperdøgn ikke er døgn av 24 timer.

Dette syn fastholder disse personer selv om tilgjengelig argumentasjon er klippefast i favør av at Bibelens selvvitnesbyrd viser oss nettopp at Guds døgn i 1. Mosebok kapittel 1 er slike døgn som vi opplever dem i dag der solen går opp og den går ned i løpet av dette døgnet.

Et slikt syn, som rokker med Guds Skaperuke – som Gud også henviser til for at den 7 dag er til å hvile på, åpner for fullt opp for bibelkritikken. Og til sist, når linjen er løpt helt ut, er Bibelen pulverisert til en bok på linje med for eksempel en historiebok i grunnskolen med sine mangler og feil og som må oppdateres fra tid til annen. Bibelen er altså da ikke lenger å se på som Guds inspirert i alle detaljer og med Guds presisjon. Vi ser resultatet av det i dag!

 

Så la oss ta en titt på følgende oversikt over bruken av ordet ”dag” uten om 1. Mosebok 1:

 

 

Dette er ett eksempel på nevnte tema og det kunne listes opp flere eksempler.

 

Noen ønsker altså at Bibelen ikke skal komme på kollisjonskurs med den etablerte forskningen, men heller integreres som en del av den på en slik måte at Bibelen blir spiselig. Det er forunderlig at en ikke kan bie på Herren så vil Han i sin tid vise verden hva Hans Ord sier i alle detaljer – vi forsår ikke alt enda, men den dag kommer når alle skal se at Han er Alfa og Omega! Det skal nevnes at det allikevel en god del forskere som ser hvem Alfa og Omega virkelig er og de har en helt annen oppfatning av for eksempel begrepet dag og de finner også spor av en global Syndeflod – hvorfor det mon tro? Vil ikke de andre nærme seg Ordet om Guds dom over synden?

 

Det er ikke vanskelig å lage en Bibel som er spiselig for verdslige – da er det bare å omtolke det som ikke passer og så er de fornøyde og folket føres vilt.

 

Men så er det altså slik at i Johannes Åpenbaring 22, 18-19 står det skrevet:

”Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som er skrevet i denne bok; og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livsens tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.”

 

Ut av dette ser en klart at all bibelkritikk ikke er inspirert av Gud, han vil at vi skal stole helt og fullt på Hans Ord – for Han er trofast om vi er troløse.