Kongeforvirring av Babels ånd?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.10.07  

 

I Joh. Åpenbaring kp. 16, v. 13-16 står det at den sjette av straffenglene gjør at Eufrats vann tørker inn for at det skulle ryddes vei for kongene fra Østen. Eufrat kan i dag tørrlegges ved hjelp av de store dammene oppe i Tyrkia både for Eufrat og Tigris del. Østens ekspansjon fra Kina m.fl. er jo i dag synlig for alle som følger litt med.

Men det mest underlige i de nevnte ordene er de tre djevleåndene som løses ut og ”de går ut til kongene på jorderike for å samle dem til krigen på Guds, den allmektiges store dag. Se, jeg kommer som en tyv; salig er den som våker og tar vare på sine klær,- ”.

 

Åndene som var de dominerende i Babel ved Eufrat var forvirringens og ødeleggelsens ånder med avgudene Baal og Astarte. Israel ble igjen og igjen lokket til frafall av disse åndene og avgudene og fikk bl.a. et storoppgjør med Elias på Karmel hvor folket ble snudd tilbake til Israels Gud og avgudenes presteskap ble knust av folket.

 

Nå er det igjen sterkt fokus på denne kulturens vugge, Babel og dagens Irak. Verdensforandrende kamper utkjempes der – det ser ut til at denne forvirringens ånd med Baal og Astarte igjen får en oppblomstring – men ikke nå i Israel – men ute i verden – og også i kongehusene. Dette er heller ikke noe nytt. Som tidligere Skovgaard Petersen skriver om det i ”Bibelens krone” så er det sterke paralleller mellom Egyptens ti landeplager - og de store landsplager som skal ramme jorden i endetiden. Men dette skjønner en ikke uten å lese Skriften i sammenheng og grunne på den dag og natt – som Bibelen anbefaler.

 

For ikke lenge siden fikk vi beskjed om at Norges kongehus var rammet av denne Astarte-dyrkelsen som altså stammer fra det gamle Babel og forvirringens ånd. Mye av det som kom fram under presentasjonen i Norge av dette nye seminaret til prinsesse Märtha Louise – vitner nettopp om denne ånd.

Men det smitter tydeligvis også til andre kongehus. Nå melder pressa den 25.9.07 at det Hollandske kongehus også er rammet av forvirringens ånd. Dagen skriver: ”Märtha Louise får følge av flere prinsesser, Irene av Nederland snakker med trær.”

Hva er dette? Dette er begynnende panteisme – som man har møtt det i hedningeland – som mener det er ånd i alt både levende og død materie. Slik ser ikke Sannhetens Bok på saken. Skriftens Sannheter og dens lære sier at det er ikke ånd i skaperverket, skaperverket som er overlatt til menneskene til forvaltning slik at mennesket har en god bolig med bærekraft for livene våre. Denne forvirringens ånd som nå rammer ledersjiktet i Europa – vil føre videre inn i frafallet og forvirringen og ødelegge alt det som er bygd opp på ”evangelisk-luthersk grunn” ledet av Sannhets Ånd som verden ikke kan få og som skapte disse rettsstater med den rette ”frihet og orden”.

Dette er begynnelsen på slutten på retts- og velferdssamfunnene våre om man tror det eller ei. Når man ser hva som skjer både i menigheter og samfunn både i Norge og Europa og holder det opp mot Skriftens lære – er det lite tvil om hvilken ånd tidsånden er av. Vi ser dets frukter og ser at dette er ikke den ånd som gir oss frihet som Guds ånd ga oss og gir oss.