Klarte Kirkemøtet å avsette Gud?

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 16.11.07

 

Kirkemøtet 2007 hadde fokus på miljø- og klimautfordringene. Temaformuleringen var ”Himmelens og jordens Skaper” som er hentet fra Den første trosartikkel: ”Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.”

Da skulle en tro at flertallet i Kirkemøtet tok Skapelsen og Skaperverket på alvor – men så prøver altså Kirkemøtet å avsette Gud i et flertallsvedtak som sidestiller homofili med Skapelsens ”en mann og en kvinne”.

 

Det er mulig at Kirkemøtet delegater tror mer på seg selv en sin Gud, men Gud selv sier at Han er uforanderlig og dermed er også Hans Ord Bibelen det.

På tross av dette gir altså flertallet på Krikemøtet en anbefaling om at det å leve i uoppgjort synd det er helt i orden. De fornekter altså: Skapelsen (mann og kvinne), Det 6. bud (Du skal ikke bryte ekteskapet.), Romerbrevet 1, 26-27 (Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvente den naturlige bruk til den unaturlige, og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst etter hverandre,) m.fl.

 

Det er ikke til å undre seg over et Gud selv en dag skal sette himmellegemene i bevegelse slik at tiden her på jorden er slutt og alt fortsetter i Evigheten. I 2. Petersbrev 3, 10-15 leser vi:

”Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med stort brak, og himmellegemene skal komme i brand og oppløses, og jorden og tingene på den skal oppbrennes. Da nå alt dette oppløses, hvor må dere da strebe etter hellig ferd og gudsfrykt, idet dere venter på og fremskynder Guds dags komme, hvorved himlene skal oppløses i ild og himmellegemene smelte i brand! Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Derfor, elskede, da dere venter dette, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred, og akt vår Herres langmodighet for frelse,”.

 

I Evigheten skal synd være absolutt skilt fra Sannhet. Det står i Johannes Åpenbaring 21, 1-2: ”Og jeg så en ny himmel og en ny jord; for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mere. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.”

 

Det som nå er farlig er at dette vedtaket leder enda flere mennesker mot Fortapelsen. Samtidig undermineres ytterligere den norske rettsstats fundament, Grunnloven, siden Kirkemøtet nå benekter Norge som en evangelisk-luthersk stat slik § 2 forteller oss. For homofilt samliv er en synd som man da selvsagt ikke kan gå god for å kombinere med troen på Jesus. Og da er konklusjonen at Kirkemøtet i dag avsatte seg selv som et redskap for Guds Ord, men har gått inn i den Ondes tjeneste med stor iver. Historien lærer oss at dette vil ikke Gud sitte stille å se på.