Kjønnsnøytral likestilling – gir kjønnsnøytral ekteskapslov

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no27.12.07 

 

Ingen av de som nå kjemper mot kjønnsnøytral ekteskapslov synes å ha tatt opp selve grunnskaden, den onde rot som nå raserer vårt kristne loveverk. Gud skapte forskjellighet og mangfold - ikke likhet og kjønnsnøytralitet. Gud skapte videre mennesket i sitt bilde i Guds bilde skapte Han ham, til mann og kvinne skapte Han dem, sier King James version – ikke som de norske oversettelser sier det. Videre sier den at kvinnen har sin Gudgitte verdi fordi hun er tatt av mann og innsatt i verden som ”manninne” som mannens ”medhjelp”.

Det grunnleggende riket: menighet og samfunn er mann og kvinne i det opplegg som Bibelen taler om før og etter syndefallet. Våger man ikke å forkynne dette – holde det fram med frimodighet – vil den onde bare forsette å feire sine store triumfer i vårt gamle misjonsland.

Å kjempe på alle andre fronter enn akkurat der djevelen angriper, er total faneflukt. Hvor striden står, skal soldatens troskap prøves – sier Luther. Og styres ikke mennesket innefra av den rette frihet og orden i sitt tankeliv – vil det etter hvert vokse fram kaos som vil kreve mer og mer styring utenfra med politi og makt fra et diktatur.

I denne kampen har kirken og de aller fleste organisasjoner sviktet mer eller mindre totalt ved en gradvis tilpasning til myndighetenes frafallskrav som presset gjennom en ugudelig lovgivning - og bevilgninger økte. Når Sannhets støtter og grunnvoll svikter – er det ikke særlig overraskende at det norske hus raser – og misjonsbasen med den.

 

I Marxistisk – sosialistisk tenkning, finner man klart uttrykt deres hedenske og syke tenkning om likhet – stikk i strid med Bibelens mangfoldstenkning. Alt skal være likt fra religion til kjønn. Og skal kjønnsnøytralitet herske – kommer kjønnsnøytral ekteskapslov som en logisk ond konsekvens – hvor vanvittig det enn er. To av samme kjønn er selvsagt ikke kjønnsnøytral – de er enkjønnet.

I boken ”Familien” sier Marx`s våpendrager – F. Engels – at matriarkatet er det første og grunnleggende samfunn. Altså stikk i strid med Bibelens tale i 1. Mosebok som vi har sett det over. Bibelen forkynner ikke et likhetens eller kjønnsnøytralitetens kvinnesamfunn! Det er et hedensk menneske- og samfunnssyn som vi finner det ikke bare i marxismen, men også i de mange religionene som stammer ut fra det babelske samfunn etter verdens første diktator: Nimrod. (se 1. Mosebok kap 10) Da han døde - laget hans dronning et merkelig kvinnedyrkende samfunn som er opphavet til alle kvinne med barn dyrkelsene over hele verden inklusive Mariadyrkelsen i katolisismen.

 

Det beste og mest frigjørende velferdssamfunn som kvinner og barn har sett i verdenshistorien - er det evangelisk lutherske – selv om det heller ikke var fullkomment – som intet blir her på en ond jord. Det kommer først med Fredsfriket og Fredsfyrsten som vi ser fram til og løfter våre hoder mot. I mellomtiden bør man holde fast på Skaperens vilje for samliv som ut fra vår overbevisning og historiske erfaring - er det beste.