Kampen om tanken og media

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no27.07.07

 

Det er ordene vi tenker med, ordene formes til tanker, og det er tankene og tankebygningene som styrer våre handlinger, og det er de som styrer våre kollektive meninger og dermed samfunnsstyringen. Og de er bærere av tidsånden – den ånd som gjennomsyrer våre ord og tanker og etter hvert fellesskapet vårt.

Ordet og spredning av ord og tanker er derfor avgjørende for hvordan livene våre og samfunnet blir utformet. Det store spørsmålet er derfor om det er sannhet eller løgn ordene bærer til oss i tankene som spres.

Dette har motstanderne av sannheten alltid vært klar over. Vi finner det allerede i den 12. Davids Salme: ”Herren utrydde alle falske leber, den tunge som taler store ord, dem som sier: Ved vår tunge skal vi få overhånd, våre leber er med oss, hvem er herre over oss?” Men når Herren hører og ser slik hovmodig undertrykkelse av ”elendige”, reiser Han seg – sier Salmen videre. Han bruker også Sitt Ord, og ”Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er renset i en smeltedigel i jorden, syv ganger renset. Du Herre, vil bevare dem, du vil vokte dem for denne slekt evindelig.” Med andre ord vil det ikke lykkes å stride mot SANNHETS Ord – som er åpenbaringsordet fra Herren!

 

Men Herren er avhengig av noen som vi føre Hans Ord ut over land og folk med frimodighet og uforfalsket. Hver generasjon må kristnes på nytt, heter et gammelt ordtak – og det er vår oppgave – gammel som ung – og bringe dette Sannhetens Ord ut i samfunnet vårt på nytt og opp på så store talerstoler som mulig så det blir hørt og siger inn i ord og tankeliv til folket vårt igjen. Ikke minst er det viktig å ta ord og tanker til fange som reiser seg mot kunnskapen om Gud og kunnskapen Han har åpenbart oss i Skriften. (2. Kor. 10, 3-5) Bibelens Ord og tanker gir oss det skarpe og tveeggede sverd som skjærer igjennom usannheter og forførelse i begge regimenter, både samfunn og menighet, og viser Guds vei til liv og salighet. Det frelste sjelen i landet vårt og bygde Norge. Det er det vi prøver på i Norges Kommentar Avis (NKA) – og det er godt å se at flere og flere leser nettsidene våre. Godt er det også når en kommer rundt på sommerstevner og ellers er rundt og taler – å oppleve at troens folk kommer og hilser på og sier de leser alt de kommer over av det en skriver. Da vet vi at stoffet når ut – seden er sådd – og sammen må vi be og arbeide for at de onde tankebygninger blir revet ned og Guds rikes tanker igjen kan reises i folket vårt med basis fra 1. Mosebok 1. til siste ord og vers i Johannes Åpenbaring.

 

Derfor er det med stor frimodighet vi ber våre lesere være med å støtte oss med bønn og gode konstruktive tips – samt noen kroner til å avertere NKA for- slik at vi kan nå lengre ut. Bank kontonummer er: 2901 11 57422

Som dere ser av statistikken vi nylig publiserte – går det stadig oppover. ”All begynnelse er vanskelig” lærte vi på skolen for mange år siden – og jeg har som rådgiver og planlegger i næringslivet i over 30 år sett at det er sant – men jeg har også sett at om en holder ut, kommer resultatene jevnt og sikkert. Og det er det beste og mest framtidsrettede – det som gror sikkert og trygt opp på et godt fundament. Og NKA står på Bibel og Grunnlov som våre fedre som bygde landet – og resultatet ble riktig godt.