Journalistenes terrormakt er brutt

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no14.03.07

 

I Sverige bråker nå media opp fordi Sveriges utenriksminister har laget seg en egen blogg som Carl Bildt kaller ”Bildt Comments” og skriver på engelsk – så han når langt ut. Dermed er ikke media enerådende med å spre sine meninger og fordreie andres meninger som mange av dem har har som uvane i årevis. Sensur av leserinnlegg bedriver de også så folket har vært ganske hjelpeløst. Nå er deres mediamakt brutt og godt er det. Det minner meg om sir Winston Churchill under en generalstreik i England hvor de måtte knuse streiken eller så knuste den staten. Og media gjorde som de ville, så regjeringen kom ikke ut til folket. Da startet W.C. en egen avis for Regjeringen – British Gazette - som raskt fikk et kjempeopplag og sviver den dag i dag.

 

Før var de store media mer eller mindre knyttet til stat og de politiske partier – og da kunne de med en viss rett tale om at de var en del av maktfordelingen i staten. Men så etablerte de seg etter hvert som ”den fjerde statsmakt” selvsagt ikke valgt av folket, heller ikke demokratisk styrt, og med sitt eget justissystem: ”Pressens faglige utvalg” – stort sett sammensatt av deres egne folk. Og etter hvert som journalistene emansiperte seg – brød de seg mindre og mindre om å skille fakta og deres politiske syn og kommentarer. Dermed så visste ikke publikum hva som var fakta, ”offerets” syn eller journalistens syn. De var den ”fjerde statsmakt”, selvetablert og etter hvert en makt som undergrov de andre statsmakter som folket hadde valgt og ville ha. De er blitt en stat i staten. Noe av det samme har skjedd med LO de siste årene. Og denne journalistgjengen bestod av over 70 % tilhørende venstresida – for de har alltid hatt en stor sans for - ikke folket – men sin egen makt til å undertrykke og herje med folket. Det fremgår jo av deres marxistiske menneskesyn – eller skal man heller si menneskeforakt. Det ser man jo i de regimer der deres ideologi har fått fullt armslag.

 

Nå går deres makt mot sin ende. Enhver oppgående mann og kvinne behøver ikke finne seg i dette lenger. Man kan si opp avisene – noe som flere og flere gjør – og finne seg utenlandske aviser og tidsskrifter enten i abonnement eller på nettet. Man ser jo at dagens mediaelite gjør diverse mottrekk for å sikre seg hegemoniet – men en håper at de ikke vil lykkes.

Og når en så oppegående mann som Sveriges utenriksminister starter sin egen blogg og kommer ut til folket - som har valgt han - uten silingen av ideologisk slurvete journalister – da lysner det. Det er jo hans meninger vi er interessert i ikke en tilfeldig selvvalgt bladfyk`s interesse. Hans meninger velger vi evt. selv å lese om det er gode fakta og velargumenterende kommentarer å finne der. Men de er etter hvert blitt så slappe at de fyller opp avisene sine med stadig større bilder – og så lite tekst at endog ”bikkja mi kan lese det” som en kjent redaktør uttrykte det en gang. Dessuten vet man ikke om det er våre valgte lederes uttalelser man leser eller om det er journalistens.

 

Nå har boulevardavisen Expressen i Sverige fått alvorlige problemer med Bildts blogg.

De mener at de kan ikke vite hvilken ”hatt” han har på når han skriver, de påstår han har skaffet seg en enveiskommunikasjon og unngår de vanskelige spørsmål, ikke møter kritikk osv. osv. Men alt er jo feil. Bildt skriver det han vil, og Expresen kan selvsagt gå inn på hans blogg og lese og kommentere det han sier og evt. stille han tilleggsspørsmål, men de kan ikke lenger herje som de vil med landets utenriksminister eller andre av våre folkevalgte. Og det er vi glad for, og journalistene får finne seg i det, for de er ikke valgt av oss. Og de er heller ingen statsmakt, men har sin fulle rett til å delta med ”frimodige ytringer” og spredning av fakta og kommentarer som alle oss andre. Nå synes det endelig å være mulig å puste litt friere i Norden.

 

Vi i NKA forstod dette for flere år siden og lette i lange tider – ikke minst under Sternstriden i fra 1981 til 1985 hvor vi ble terrorisert av media – men også senere – etter veier ut av dette uføret – ikke bare for en selv, men for landet vårt. Og da denne muligheten kom med egne nettaviser, trakk vi kapitalen vår ut av andre aviser og satset på NKA. Og det har lykkes godt. Vi har vært helt oppe i 1500 forskjellige besøkende pr uke. Og vi kommer videre ut ved våre venners og annen hjelp som vil landet vårt og vår felles framtid vel, de som nekter å kaste hele vår evangelisk-lutherske grunnlovsforankring over bord – den som gjør livet verdt å leve – og nekter å gi opp men forsetter i bønn og arbeid om det ser aldri så mørkt ut. Vårt ”heimland i myrkret lenge låg, og vankunna ljoset gjøymde, men Gud du i nåde til oss såg, Din kjærleik oss ikkje gløymde: Du sende ditt ord til Noregs fjell og ljos over landet strøymde.” Det kan skje igjen med de mange nye mulighetene vi har for å nå ut til vårt folk.