”Jeg er”, er i blant oss

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no23.03.07

 

”La høres kun det rop som går, at Riket er lagt øde, Gud kroner like fullt sitt år med fruktbarhet og grøde.” La oss huske disse ord i de stormangrep på vårt gamle kristne fedres land som foregår i disse dager. La oss vende oss til våre fedres Herre som de gjorde det i 2. Krønikerne 20 og gå videre i bønn og arbeid.

 

Det er mange som i ”vitenskapens navn” og ideologienes navn roper at evangeliene ikke er sanne, at undrene ikke har skjedd, og at det finnes flere andre ”evangelier” som sier noe helt annet enn det som står i Bibelen. Professortitler og dr. grader har de i kø, men løgn taler de og bærer frem for oss sine egne og deres onde hjerters tanker. Og det er vel ikke lenge før de begynner å gjøre narr av oss og spørre oss om hvor det blir av Jesu komme – samt å si at nå kan dere se han både her og der. Gå ikke der ut – sier Skriften. Altså hør ikke på dem!

 

Men han som sa til Moses i den brennende tornebusk: ”Jeg er” – Han er den samme også i dag. Vi merker Hans gjerninger både her og der og kan evaluere det på Skriften. Så dette ”Jeg er” fra evighet til evighet – totalt tidløst – Han er her med Sitt Rike - usynlig til stede.

 

Vi ber ”komme Ditt Rike, skje Din vilje i himmelen som òg på jorden.”  - og da skal vi vite at i himmelen skjer det intet ondt. Så når det Riket kommer iblant oss, da blir alt til syvende og sist rett og godt.

 

Og ”Jeg er” er her på flere måter:

Han sier selv: ”Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner intet: de ord jeg har talt til eder, er Ånd og er liv.” Joh. 6, 63. Ordet inntatt er Ånd og er liv! Guds Ord holder oss i live! Salme 119.

Og når vi samles til nattverdbordet lyder det samme ER: Dette er mitt legeme – dette er mitt blod.

Så gå frimodig videre i ”troens gode strid” i tillit til at ”Jeg er” er hos deg, i ditt hjerte og går foran deg og strider – og slutter toget til beskyttelse. – og lar fienden falle over hverandre til din hjelp og redning.

 

Les Landstads salme nr. 520 (Landstads rev.) som begynner slik: ”Gud la Ditt Ord i nåde lykkes.”  Ønsker dere en velsignet helg!