Investorer ser mot landbruk

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no13.08.07

Kan vi nå se en ytterligere tilspissing i kampen om maten i verden? Den 31.07.07 melder Bondebladet at en ”- Kraftig prisøkning globalt det siste året gjør landbruk mer interessant for investorer. Det kan være ubalanse i tilgangen på mat i verden, og biodrivstoff vil legge beslag på store arealer. Hveteprisene i USA nærmer seg nå prisrekorden fra 1996.” Et eksempel de bruker er at blant annet Skagen Vekst, i Stavanger, har investert i en tysk såkornleverandør, sentralamerikanske bananer og argentinske kuer, foruten mer tradisjonelle selskaper som Kverneland og Yara.

Det er noen som lenge har hevdet at den nedprioriteringen som er gjort mht matjorda vår er totalt feilslått og en alvorlig ”missforståelse” av hva som er viktig å prioritere og globalt blir nå dyrka mark i stigende grad til et investeringsobjekt. I for eksempel USA har man ifølge Falnes (i Skagen Vest) har begynt å se knapphet på jordbruksland og en påfølgende stigning i prisene på jordbruksarealer. Fra vår del av verden meldes det om jord som ble brakklagt for få år siden nå ønskes satt i produksjon igjen!

Samme dagen som oppslaget i Bondebladet melder LMD atEkstremvær gir ekstremhøye kornpriser. Både i Paris og London har de slått alle tidligere prisrekorder de siste dagene. Tirsdag denne uka ble det solgt hvete til over 200 euro per tonn på børsen i Paris. Prisen har aldri vært høyere. Den tilsvarer det dobbelte av den såkalte garantiprisen i EU. Det vil si at bøndene får det dobbelte av den kornprisen de er garantert. Bare siste måned er prisen steget med 25 prosent, melder Jordbruksverket i Sverige.”
En del av denne prisoppgangen skyldes at bioetanol lages for det meste av sukkerrør, sukkerroer, hvete og mais, men dette forklarer på langt nær hele prisoppgangen. (Biodiesel lages av palmeolje, soya og raps.)

På verdensplan er varebørsen i Chicago (CBOT – Chicago Board of Trade) den med størst betydning og mest berømte. CBOT er toneangivende på prisdannelsen på verdensplan for spesielt mais, hvete og soyabønner. De nevner på sine hjemmesider følgende faktorene som påvirker hvetprisen: en kald vår i USA, bekymring for tørke i Ukraina, og fremdeles usikkerhet med Australia pga tørke og evnt. tørke i Kina nevnes også i denne rapporten fra mars 07, men der noen av faktorene nå slår ut i prisen.
Det er i dag lite skikkelige nasjonale kornlagre og dermed er produktene mer prisømtålige, Norge for eksempel har ikke nasjonale lagre av matkorn (og ikke sukker, salt etc etc) og satser på at maten til Kari og Ola Nordmann kan kjøpes på kort varsel utenfra. Dette kan nå vise seg å bli svært kritisk, for det er ikke så enkelt at om man har penger så får man kjøpt. Et hvert land vil selvsagt prøve å dekke sitt eget lands behov før det eventuelle overskuddet legges ut for salg!

Noen mener at den prisoppgangen vi nå ser kun er en tilpassning til tidligere priser midt på 90-tallet, og altså ikke noe å bekymre seg for. Da glemmer de global jorderosjon, forørkning, svært lave matvarelagre i verden, tørke, flom og økende etterspørsel på mat fra land som Kina og India. Det er mildt sagt lite fornuftig for Norges del å enda en gang utsette etableringen av norske beredskapslagre av mat for minst 12 mnd. De nasjonale kornlagrene ble lagt ned vinteren 2003 – la oss jobbe raskt for å få dem på beina igjen!