Importkjøtt fra EØS-landene uten norsk kontroll

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no21.03.07

 

Det beste rådet en nå kan gi norske forbrukere er i enda høyere grad en før kun å kjøpe kjøtt merket norsk.

Grunnen er at nå fjernes forhåndsvarslingen til Mattilsynet ved innførsel av levende dyr og animalske produkter fra EØS-land til Norge. Det er Mattilsynet.no som melder dette 12.03.07. Varslingen fra tredje land faller ikke bort og det er bra.

 

De skriver videre: ”Mattilsynet trur ikkje at mattryggleiken og dyrehelsetryggleiken blir dårligare om plikta til å varsle fell bort. For det første vil produkta som produserast i EØS kontrollerast på produksjonsstaden etter dei same reglane som gjeld i Noreg og av kontrollorgan som er underlagde dei same reglane som Mattilsynet. For det andre skal verksemdene som tar produkt inn frå EØS ha eit eigenkontrollsystem som sikrar at varene som takast inn er trygge og ikkje inneber risiko verken for mattryggleiken eller dyrehelsa”.

Så vidt jeg da kan forstå vil det da kunne komme livdyr fra Storbritannia som er merket friske, men som pga lang inkubasjonstid, kan være smittet av kugalskap eller andre alvorlige sjukdommer? Hvem tror man kan ha en total oversikt over dette med smitte ved transport av livdyr? Det er å håpe at norske bønder m.fl. ikke lar seg friste til slik import!!!

 

Etter 2008, da disse reglene skal trå i kraft, snakker Mattilsynet mer om et ”risikobasert tilsyn” som det heretter da så fint skal hete. Feilvurderer man her så går det ut over deg og meg som forbruker. Selv gjorde jeg for noen dager siden en henvendelse til Forbrukerrådet i sakens anledning, men de har ikke svart.

 

Det kan synes at man går over lik også i norsk politikk bare man etterfølger EU-retten! Grunnlovsretten, den norske - som har visst sin overlevelse, levnes mindre og mindre tid og interesse.

 

Mitt tips er at det ikke er lenge til et slikt regelverk som man nå utvikler, med fri flyt av både salmonella og multiresistent vare, vil være plassert i en skrivebordskuff om få år. Det gjelder bare å overleve til den tiden kommer da grensene lukkes for slik smitte utveksling pga en sterk endring i de internasjonale smitteforfolda. Det kan ta noen år og det kan ta dager om det verste skjer. Det vil være svært vanskelig å kontrollere en epidemi om den først har fått godt feste i Norge, før den bryter ut. Men kanskje dette er en effektiv møte å øke presset på norske bønder? Tenker noen slik?