Hvor likt tenker en troende sosialist og en troende muslim?

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no  22.03.07

 

Etter mitt syn vil jeg nevne følgende:

Det første vi tenker på når vi leser overskriften er disses hat til alt som har med jødestaten Israel å gjøre. Her finner vi et dypt ideologisk anliggende som samler – sist når utenriksminister Jonas Gahr Støres åpnet for fullt, med regjeringssjef Stoltenbergs sanksjon, samarbeid med den nye regjeringen i GAZA som da ikke har lovet å anerkjenne Israel, avstå fra terror og overholde inngåtte avtaler.

 

En troende sosialist og en troende muslim ønsker heller ikke at kristne skal få ha sin tro i fred. En muslim vil om mulig prøve å drepe en slik person om han da ikke den vantro omvender seg til islam. En troende sosialist vil i et demokrati måtte ta sine forholdsregler her, men kikker vi over til andre stater som har et totalitært styre med sosialistisk tankegods er det forfølgelse og drap av kristne dessverre dagligdags. I Norge nå opplever vi mye økonomisk forfølgelse av troende kristne om man ser bl.a. at foreldreretten undergraves i flere privatskoler og man angriper også selve innholdet i den offentlige grunnskoles formålsparagraf, det siste med god støtte fra muslimer. Begrepet det ”flerkulturelle samfunnet” er i bruk verbalt og da også praktisk brukt som en brekkstang mot alt det kristne og selve den kristne nasjonalstaten.

 

Kvinnesynet da, det må da være ulikt? Er det det? Kvinnen i Norge er nå på vei mot et voldssamfunn der de er dømt til å tape pga at respekten og likeverdet mennesker i mellom viskes ut av den sosialistiske ånd frontet bl.a. av statsfeminismen. I muslimsk tro behandles allerede kvinner slik man er på vei til å gjøre det i Norge. Det ligger i kortene at dette blir forferdelig for en kvinne når mannen mister den styringen som tidligere ble han til del i en solid barneoppdragelse!

Under Sharia-lovgivningen i for eksempel Afghanistan fengsles en kvinne som anmelder sin mann (for eksempel for vold), fordi hun er mindreverdig og har ikke slike retter. En norsk kvinnelig journalist måtte spørre om igjen 3-4 ganger om dette var sant i et Afghanisk kvinnefengsel, fordi hun ”trodde ikke sine egne ører”. Den noe naive norske journalisten kjente altså ikke til denne ideologiens iboende djevelskap – for det er dens åndelige opphav.

 

De fleste kjenner også det tette samarbeidet mellom nasjonalsosialismen og det muslimske brorskap under prosessen med å gjøre det av med jødene – Hitler hadde bl.a. blitt lovet bistand fra blant andre stormuftien av Jerusalem, Amin el-Husseini når det gjaldt arbeidet i selve Israel for å få massakrert jøder. Les Planla Holocaust i Midtøsten. - så er dette også dokumentert!

 

Hvorfor denne likheten da? Jo, som jeg skrev over har de en felles åndelig basis basert på den Onde selv – og det gir seg utslag i undertrykkelse og genuin ondskap. Hvem andre kan man være inspirert av når man for eksempel fører flere passasjerfly inn i et av Twin Towers slik at 3 000 mennesker dør? Hvem andre er ens åndelige sjef her i verden når man godtar at kvinner får gå ”på statens regning” til retterstedet med sitt ufødte barn?

 

For den som ønsker mer dokumentasjon om disse sammenhengene kan en lese:

Hva er og vil sosialismen. og En annen islam i Norge ?  - her vil det foreligge mye dokumentasjon som man gjør seg vel verdt å plassere i nærhukommelsen.

 

(Alle henviste artikler kan søkes opp i www.Kommentar-Avisa.no eller i www.Google.no )