Guds hatere – som volder ulykke over Norge

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no21.06.07

 

VG nett skriver 20.06.07 følgende: ”Soknepresten i Vestre Toten, Arne Bjørn Hansen, nekter å døpe barnet til Elin Engom (29) og Jostein Aaslun (47) fordi to av fadderne de har valgt lever i homofilt samboerskap.” Og videre: ”- En sammenligning mellom pedofili og homofili er selvsagt helt uakseptabelt. Pedofili handler om kriminelt overgrep mot barn. Homofili handler om kjærlighet mellom voksne mennesker, sier Fiske.”

 

Hatet til Guds Ord kan bli så sterkt at man til slutt tror løgnen og selv ikke oppdager at det er løgnen man funderer sitt eget liv på og som man ber andre følge etter inn i avgrunnen. Fiske (i Den Norske Kirke) har selv brutt Guds Ord kraftig ved selv å la seg innsette til prestinne. Guds Ord har ikke dette embetet for kvinnen – selv om det ikke er inn i tiden å peke på nettopp det. Prestinner er ikke noe ukjent i historien, det fantes også på Jesu tid, men Jesus valgte seg ut menn til apostelgjerningen. Kvinnene hadde andre oppgaver og likeverdet var i høysetet og det var orden på ting – ikke slik som i DNK med det totale kaos som også sprer seg videre ut i samfunnslivet! Et samfunn som tillater homofili er på randen av undergang – det er dokumentert i Guds Ord. Nå bruker man altså et lite barn i kampen for ytterligere homofiliutbredelse! Sognepresten kan selvsagt døpe barnet – men han kan like selvsagt ikke tillate det som Gud sier er synd og som er i strid med sogneprestens retningslinjer som i denne saken stemmer med Guds Ord. Etter min mening kan det her ikke utelukkes at man har planlagt hele hendelsen som nå utspiller seg?

 

Bibelen er nok på mange måter en lukket bok for mange i dag og når en del åpner boken ser de på innholdet mer som en vanlig bok der man selv kan velge hva man vil tro om det som står der.

Leser man Romerbrevets kapittel 1, versene 24-31, så ser vi raskt at Arne Bjørn Hansens nekt av de nevnte fadderne er godt fundert:

”Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellom, de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvente den naturlige bruk til den unaturlige, og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst etter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var. Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som ingenting duger, så de gjorde det usømmelige: fulle av all urettferdighet, vanart, havesyke, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, list; øretutere, baktalere, gudsforhatte, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt; ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, ukjærlige, ubarmhjertige;”

 

En av faddernes oppgaver er å hjelpe barnet å bli hos Kristus og hvordan kan man gjøre det med Romerbrevet som bakteppe? Fadderen skal for det første være vitne om at barnet er døpt med den kristen dåp. For det andre lover fadderen å be for barnet og lære barnet å be. Dessuten skal fadderen hjelpe barnet til å bli kjent med bibelfortellingene og oppmuntre det til å gå til nattverd. I en sum skal fadderen hjelpe til at barnet ”skal bli hos Kristus når det vokser opp”. 

 

 

De er ikke så mange de som fronter homofilien i Norge, men de innehar sentralt plasserte stillinger også i media og de støtter hverandre umiddelbart ved slike saker som nevnt innledningsvis. Det er lite saklig grunn til å høre på dem, for de har i denne saken feil på alle punkter og ser man på den norske fødselsraten viser det enda klarere at de heller ikke kan mye elementær biologi.

 

Så kan de rettsstridig frata sogneprest Hansen sitt formelle embete – men hans lovnad til Gud for sitt embete kan de ikke ta. De kan rettsstridig dømme han til bot eller fengsel, men hans tro kan de ikke ta. Så hva kan de da egentlig ta fra han? Homofiliaktivistene kjemper en kamp mot vindmøller, for en dag om ikke lenge, så settes det sluttstrek av Gud selv.

Romerbrevets kapittel 1 lyder slik i versene 16-18:

”For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker; for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige, ved tro skal han leve. For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet;”