Guds Ord og Babels kileskrifter

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no22.08.07

 

Nylig ble det oppdaget en liten leirbit med kileskrift fra Babel i British Museum. Den fortalte at det var korrekt det Bibelen fortalte om Nebukanesars erobring og ødeleggelse av Jerusalem og Tempelet ca år 560 f.Kr.. Og det er jo for så vidt interessant at noen av de verdslige kilder bekrefter det Bibelen – Guds åpenbaringsord – har fortalt oss for lenge siden.

Men egentlig burde det stemme oss til dypere ettertanke om at det er Guds Ord vi holder oss til når det kommer fra de rette kilder (avskrifter) og er rett oversatt. Her er det Guds Ånd – Sannhets Ånd – som har talt Sannhets Ord til Guds utvalgte menn som i en ond verden gikk med Gud og talte Hans Ord – oftest lite vel mottatte Ord i en ond verden. Derfor er det som virkelig er historisk interessant – er når de finner gamle Bibelruller som i Qumran som til fulle viser at Skriften vi har er korrekt. Vi har profetiene som er historieskrivning på forhånd – og vi skjønner det når det skjer. Vi har et skaperverk som bekrefter at vi er uten unnskyldning om vi fornekter Skaperen i det uhyre komplekse skaperverk som vi ser og opplever. Og ikke minst – vi har prøvd Ordet og erfart det i vårt eget liv at det talte Sannhet om oss selv og frelsens vei.

Og alt bekrefter igjen det Bibelen sier om jødene at de hadde mange fordeler som Guds utvalgte folk – bl.a. at Ordet ble dem betrodd. De tok vare på Ordet og noen av dem var også med og fikk det rett oversatt og spredd ut til hedningefolkene.

 

At verdens kilder etter hvert blir gravd fram og bekrefter det Bibelen altså har sagt oss for lenge siden – burde derfor ikke forundre og imponere oss særlig mye.