Grunnlovens lenker og politikerne

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no26.09.07

 

I disse valgtider hvor vi har fått en god del nye politikere inn i styr og stell – er det all grunn til å minne om en del fundamentale tanker fra ledende statsmenn. Og disse tankene gjelder ikke bare lokalpolitikere, men i aller høyeste grad stortingspolitikere som også sitter med lovgivningsmakt.

 

Thomas Jefferson var hovedmannen bak USA`s grunnleggende frihetsforfatning. Han satt for øvrig som ambassadør i Paris under den franske revolusjon (1789) og brakte nok med seg USA store tanker til Paris – tanker som de i betydelig grad fikk fra den kristne rettstenkning i England. I allefall fikk slike grunnleggende menneskerettstanker innpass i fransk rettstenkning – men akk så liten plass i deres praktiske liv, fordi de ikke var åndelig klangbunn i franskmennene. Der rådde menneskelige opprørstanker og hevntanker og ikke rettstanker som kunne gi enrolig utvikling. De ville ha revolusjon og det ble blodbad og kriger i årtier og holdt seg aldeles ikke til den vedtatte grunnlov.

Men denne Jefferson han kunne ha lært dem noe da han ble spurt om man kunne stole på de politikerne man valgte seg. Til det svarte han: ”Det kan man aldri være sikker på, den eneste muligheten vi har er ved å bruke Grunnlovens lenker, slik at de ikke kan få gjøre som de vil”.

 

Derfor reiser vi i Norges Kommentar Avis Grunnloven i møte med politikere som igjen og igjen stormer løs på Grunnloven – forandrer den og fører makten ut av landet til helt andre lovgivere enn det norske folk har valgt. Vi ser dem bygge om Norge til det ugjenkjennelig fra vårt forhold til Gud, naturen og medmenneske i menighet og samfunn – og hører mange rundt i Norge fortvile. Da prøver vi så godt vi kan å feste Grunnlovens lenke rundt bena på høyst upålitelige politikere som gjør dette mot Grunnloven – som jo er det rettsgrunnlaget som konstituerer Norge og gir dem makt en kort stund.

”Gud er Gud for begge regimenter. Norge tilbake til evangelisk luthersk Grunnlovsgrunn.”!