Fra fosterdrap til tunnel-ras

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no27.04.07

 

Det store firmaet NCC trues nå, i følge NrK.no 20.04.07, med å miste hele eller deler av den statlige godkjenningen. Det er Statens bygningstekniske etat som kikker NCC svært nøye etter i kortene etter flere alvorlige episoder i byggmarkedet der NCC har hatt ansvaret, sist nå i Trondheim under oppføringen av et helsebygg (Biobygget), men også i tillegg 5 andre episoder siste året. Myndighetene skal i følge NrK.no frykte for flere ulykker i en svært opphetet byggebransje.

 

Før dette har det vært større ras i Vestfold tunneler og flere tunneler meldes nå å være dårlig sikret. Den mest kjente er Hanekleivtunnelen hvilket det sies det var 50 millioner igjen av budsjettet når arbeidet var ferdigstillet for flere år siden. Gav det en prestisje i å levere under budsjett? Fikk man da nye oppdrag? NrK melder at årlig koster byggeslurv samfunnet rundt 15 milliarder kroner.

 

Det begynner å minne en faretruende om land østenfor Norge der det ikke er uvanlig at det skjer store bygningsmessige ulykker pga menneskelig svikt og udugelighet. Det verste er at det østover ikke sjelden kommer frem at man viste om de bygningsmessige svakhetene, men man gjorde ikke noe med det og da bl.a. pga korrupsjon som bunner i et sviktende menneskesyn. Vi vet at i russisk skole er darwinisme et svært sentralt fag – det er svært interessant i de problemstillingene vi her belyser!

 

Ved våre norske sykehus arbeider godt utdannede leger og tar livet av etterslekten som vi sårt trenger til. Var det betegnelsen ”arbeid” som ble brukt i konsentrasjonsleirene også blant de elitetenkende, der de tok livet av mennesker fordi de var for eksempel jøder? Fostre er mennesker og samfunnet kan ikke definere menneskeverdet til å gjelde spesielle grupper – det er da ikke menneskeverdtenkning, men ren dødelig totalitær tenkning omsatt i praksis. Slik praksis hører hjemme i rettssalene.

 

Har man ikke respekt for små fostre – kan man da vente at man skal ha respekt for mennesker som passerer i biler gjennom en tunnel? Nei, det henger i sammen og det er kun noen få år i aldersforskjell på et foster og et født menneske – men de har samme menneskeverd.

 

Dette må gå slik når samfunnet ser på det som viktigere med barnehager (les: mor (og far) gjør ikke god nok jobb hjemme), viktigere med indoktrinering i darwinisme i skolen enn søndagsskoler der menneskeverdet bl.a. står i fokus og viktigere med leger som kan trå til for å avlive fostre enn å bruke nok penger på syke og eldre som trenger det.

 

I mange år har Norges Kommentar Avis belyst slike tema og i tiere av år før det har det vært røster som har fortalt oss her i Norge at slik vil det gå (som det går nå) når samfunnet dreies over i materialismen og sosialismens klamme hånd og ånd. Det blir svært vanskelig å bo her til slutt og ingen vil trives og frykten vil bli stor blant vanlige mennesker – for hva skal en tro når byggherrer sier at alt er i orden og så raser det dagen etter?

 

I profeten Haggai kapittel 1, 6-7 oppsummeres en samfunnsutvikling mye lik den vi har i dagens Norge:

”Og nå sier Herren, hærskarenes Gud, så: Legg merke til hvorledes det går dere! Dere sår meget, men høster lite i hus; Dere eter, men blir ikke mette; Dere drikker, men blir ikke utørste; Dere klær dere, men ingen blir varm, og den som tjener for lønn, får sin lønn i en hullet pung. Så sier Herren, hærskarenes Gud: Legg merke til hvorledes det går dere!” Så avslører Herren hvorfor det ble slik: ”Fordi mitt hus ligger øde, mens dere har det travelt hver med sitt hus.”