Exit Dagen, exit NLM og exit Indremisjonsforbundet…

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no18.12.07

Er det rimelig å tro at bekjennende troende kristne aktivt vil motarbeide troens opphavsmann og fullender – kan det gå så langt – og kanskje uten at de ser det? Vi skal se på nettopp det under:

En spiker til er slått i Dagen og NLM kista og nå synes en av de siste spikrene å være på plass, i og med at man forlater troen på at ”Den hele Skrift er innblest av Gud”. Troen forlater man nå ved at man støtter en fusjon av Magazinet og Dagen – Magasinet som har sitt opphav i Livets Ord i Sverige. Generalsekretær i NLM Ola Tulluan sier til Utsyn.no (17.12.07) ” – Det er viktig at en dagsavis har bredde og kvalitet. Jeg håper den sammenslåtte avisen vil få enda større slagkraft og representere den evangelikale delen av norsk kristenhet på en god måte, sier Tulluan.” (…) ”Dagen har aldri vært Luthersk.”

Generalsekretæren i Indremisjonsforbundet Karl Johan Hallaråker mener i følge Dagen (17.12.07) at en fusjon er klok. Og Hallaråker uttaler videre til Dagen at ”Han erkjenner at karismatikken har skapt spenninger i bedehuslandskapet, men mener ikke at Magazinets karismatiske opphav er hinder for sammenslåing.” Hove i Dagen uttaler at ”Hove mener Dagen og Magazinet deler ideologisk plattform”. Der kan en gi Hove rett – men slik var det ikke før på Dagenhuset, et hus som er kommet i strid med seg selv. Karismatikkens innhold slik vi kjenner den fra Livets Ord er skremmende anti-kristelig.


Trosbevegelsen har en tro bygget på menneskekraft og dermed er det en avgudstro. (Her er dokumentasjonen stor – se bl.a. ”
Rodney Howard-Browne” (besettelse nevnes av noen om Browne) og ”Alfa-Kurset hva er det?” på www.Kommentar-Avisa.no.) Dåpssyn og arvesynd – altså selve forståelsen av bakgrunnen for rettferdiggjørelseslæren og dermed læren om den oppstandne Kristus - er et eget kapittel. Hove, Tulluan og Hallaråker legger nå dette i en egen skuff med ”ikke rør på”. Selvsagt vil de tre hårdnakket benekte det – men hva hjelper det når de med sine egne uttalelser bekrefter sakens realitet?

For NLMs del er dette et skritt langt ute i rekken av flere. Det nevnes noen få saker (siden folk glemmer raskt) som trekker i samme retning: Stilletidende godkjenning av 78/85 utgaven av Bibelen (den med en idiomatisk oversettelse), Stavanger vedtaket i 1996 med åpning for kvinner i generalforsamlingen (der hele Guds skaperordning ble underminert) og i Dagen.no 27.11.06 kan vi lese følgende høringsuttale fra NLM mht Stat/Kirke debatten: ”I staden for utsegna i § 2 i dagens grunnlov, som slår fast at den evangelisk-lutherske lære forblir Noregs religion, ser hovudstyret i NLM for seg ei ny formulering som viser til dei kristne og humanistiske verdiane som fundamentale for det norske samfunnet.”

Eksemplene over viser seg altså å generere den ene utglidningen etter den andre for tilslutt å gå til direkte angrep på Norges kulturarv i § 2 bygd på Guds Ord, men også en sidestilling av ”kristne og humanistiske”, altså Guds verdier og Satans verdier. Det kan på mange måter ikke bli verre.

 

For avisen Dagen har de den siste tiden (bekreftet igjen og igjen på e-post til undertegnede) ikke villet bruke Grunnlovens § 2 i sin kamp mot bl.a. ”Kristendommen ut av skolen” – de har altså ikke villet skape noe problemer for en fusjon med bl.a. Magazinet eller tråkke på tærne de som er svært aktive i Dagens spalter sentralt fra Trosbevegelsen – det kan ikke forstås annerledes når vi nå ser fasiten. Dagen er også på sterk gli når det gjelder å definere katolsk tro som en kristen tro – slik det sto i en leder for ikke mange ukene siden og!

En vil anta at et av flere trekk nå er å si opp avisen Dagen og strupe pengestrømmen til NLM og kanalisere disse midlene inn mot steder som tror på at ”Den hele Skrift er innblest av Gud”: For det som skjer nå er at innsamlede pengemidler i økende grad brukes til aktivt å motarbeide Guds fremgang i Norge og sløve ned fotfolket. Et klargjørende eksempel er kampen mot Grunnlovens § 2. Be også om at de som er med på denne utglidningen nå kommer til sans og samling og hører på de mange innspill som har kommet i flere år nå. Det vil selvfølgelig smerte mang en misjons- og Dagen venn å ta slike grep - men er situasjonen som beskrevet over så er Norge på vei mot stupet – la oss ikke være med på å øke fremdriften dit!