Etiopia i Time

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no10.10.07

 

Mens Ola Nordmann arbeider for fred og velstand på Afrikas Horn – og viser så lite forståelse for Etiopias store utfordringer både økonomisk og trusselmessig at

6 diplomater kastes ut – skriver Time en større artikkel med atskillig større forståelse. Den 17. september skriver de under overskriften ”Horn of Dilemma” følgende i ingressen: ”Etiopias økonomi møter tilbakeslag, og deres statsminister møter økende spenninger med fiender både hjemme og utenlands.”

På to sider utdyper de så landets store problemer med sine 77 millioner mennesker som igjen og igjen trues av tørke, sult og konflikter minst tilbake til 1974-75 da jeg arbeidet der.

.

Deres statsminister uttaler: ”Afrikas horn er et meget flyktig område. Det er mange etterretningsorganisasjoner her.” Det er et område mange av verdens stormakter ønsker å få kontroll over av mange årsaker. Det ligger nært til Rødehavet, og derfor nært til Arabia. Og islam nevnes også i denne sammenheng – samt all slags terrorisme som de også får kjenne innflytelsen av. Somalia nevnes som stedet for ”de eldste jihad-baser i Afrika og har vært deres tilfuktssted”, tror USA, for tre Al-Qaedaplanleggere da de sprengte deres ambassader i Kenya og Tanzania og drepte 200 mennesker. Man utroper til og med Hornet som ”den tredje front mot terror.”

Så har vi problemene mot Eritrea med deres radikale islamisme som har krevd titusener på begge sider i lange kriger. Grensetvistene er enda ikke løst og har ikke lite med Etiopias fortvilte situasjon som ”landlocked land” uten adgang til havet og fiender på de fleste kanter i en farlig brennpunkt av verdenspolitikken. Etiopierne mener også at eritreanerne supplerer Etiopias største folkegruppe – oromofolket med våpen. (ONLF) Det hevdes også at Eritrea hjelper Somalia i deres kamp. Eritrea stengte nylig USAs ambassade i Asmara. Så her er det spenning av dimensjoner!

 

Denne voldsomt økte spenning på Afrikas horn gjør at deres statsminister Meles nylig informerte parlamentet om at de styrket hæren. USA er deres beste allierte i deres arbeid for å sikre landet, men de anbefalte ikke Etiopia å etterkomme ønsket fra Somalia om å gå inn i landet, men det mente de måtte gjøre det ”i egne nasjonale sikkerhetsinteresser.”

 

Kinesiske ingeniører har funnet olje i deres østlige ørken. Kaffeeksporten har økt med 20 % hvert år siden 2003 og selv om nasjonalproduktet er magert, har det vokst med 9 % i samme tidsrom. Men i denne delen av Etiopia – Ogaden – er det store problemer med inntrengning fra Somalia. Så dette arme landet med 77 millioner har store problemer med å skaffe fred – sikkerhet og økonomisk fremgang for sin store lidende befolkning gjennom mange år.

 

Time avslutter med noen ord av deres statsminister om hans motivasjon. Han svarer: ”Det har alltid vært frykt”. Gjennom år med sult, var det ”frykt for at denne nasjonen, som var så stor for 1000 år siden . . . at den kanskje kunne kollapse.” I dag er det ”frykt for at det lys som nå begynner å blafre, i denne Etiopias renessanse, kan bli dimmet av noen forferdelig mistak av noen et eller annet sted.” Og Time avslutter slik: Om man overveier regionens historie, synes det å frykte forferdelige mistak – å være en klok politikk.”

 

For de som har tilgang på misjonær P. A. Bredveis bok ”Etiopia i Bibelen”, vil jeg absolutt anbefale at man leser den og ikke minst kp. om Etiopia i profetiene – som forteller at landet kommer over på feil side i kampen mot Israel. (Den kan sikkert skaffes antikvarisk.) Jeg har også kommet en god del inn på dette i mitt hefte ”Jesu Ord om endetiden.” P. A. Bredvei understreker at det i denne tiden vil være avgjørende viktig at det er en ”Aron og Hur” der som kan holde de utrakte hender til Herren (Salme 68) slik at ikke de synker maktesløse mot jorden når helvedes krefter får makt i landet – landet som har flest løfter i Bibelen etter Israel, sier han.