EØS Exit

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no10.08.07

 

EØS-loven (som på mange områder praktiseres over norsk Grunnlov!) ble innført ved lov i 1992 med 2/3-flertall pga krav ift Grunnloven. Loven var så omfattende at Grunnloven, i sin § 112, ikke åpnet for en EØS innmelding og altså et brudd med Grunnlovens Aand som det står. For å oppheve EØS-loven trengs det derimot kun simpelt flertall. EØS-loven eller EØS avtalen som noen betegner den, kan deretter sies opp med 12 måneders frist. EØS-loven kan du lese her: http://www.lovdata.no/all/hl-19921127-109.html

 

Det er en bryggende missnøye i det norske folk mht norsk byråkratisk tilnærming til EU via EØS avtalen. Våre fossefall (Via ESAs syn på Hjemfallsretten, etter 60 år) trues igjen av utenlandske eiere – slik det gjorde det før 1906 da 77 % av norske vannfall var på utenlandske hender og ”panikkloven” ble vedtatt av Stortinget 7. april 1906 for å hindre at aksjeselskaper skulle kunne erverve vannfall uten konsesjon, fordi ytterligere salg ut av landet var under oppseiling. Disse lovene satte opp regler for innenlands eierskap versus utenlands eierskap. Og regler for jordeie for innenbygdsboende versus utenbygdsboende. De som bodde nærmest ressursene skulle ha forvalteransvaret. De så oftest best hva den riktige naturforvaltningen var.

Konsesjonsloven (av 1974) gir også en sikring mot at for eksempel gårdsbruk blir spekulasjonsobjekter, og forebygger at det er mulig å kjøpe og eie en gård uten å drive den. Altså, den tar vare på naturforvaltningen som vi alle lever av! Som vi ser, er vårt norske lovverk nøye gjennomtenkt, med en historisk arv og oversikt som basis!

 

Strømkabelen NorNed (NorgeNedenom?) begynner å bli ferdig for overføring av energien mellom Norge og Nederland – og dette vil antagelig bety en tilpassning til EU priser på strøm. Og det er den jevne mann og kvinne som blir de som må betale regninga. Tilpassning til det Europeiske forsvar og redusert kontakt til England og USA er andre effekter av EØS og vi kunne nevnt sterkt økning i byråkratiseringen, Tjenestedirektivet etc etc. Den norske stat baserer seg utrolig nok også på at vi skal kunne importere nok mat bl.a. fra EU om vi skulle trenge det, et EU som nå tørker og regner bort.

 

Det er en ideologisk kamp som pågår for tiden og den står mellom Norges Grunnlov og Europeisk styre i føydalrettning. Den norske Grunnloven med sin § 2 har Bibelens Gud som sin basis for den norske stat og Han tenker i nasjoner – altså nasjonalstaten (se Apostelgjerningene 17.26-27).

 

Så skulle man tro at de ulike ”ja til integrasjonspartiene” som ikke betegner seg sosialistiske ville se nasjonalstaten som et umistelig gode, men det gjør de ikke?

Sosialisme er altså ikke noe man ene og alene bedriver i Ap, men tankebygningene om globaliseringen har inntatt de fleste partier og man tenker ikke lenger i nasjoner slik man gjør det i Bibelen. EØS og EU konseptene er i tråd med hva en så i Babel når man ønsket å bli Gud lik og bygget seg et tårn som skulle nå like til Himmelen  (se 1. Mosebok 11.1-9).  Man var altså i opposisjon til Gud. Dette er også realiteten dag. Man jobber for en internasjonalisering og bygger ned matvareberedskapen og forsvaret vårt slik at vi blir mer avhengige av andre, en skal tvinges inn.

Blant Nei til EUs tilhengerer er det ikke konsensus om at Norge bør melde seg ut av EØS, men de har det programfestet hvilket burde kunne sees tydeligere i deres engasjement. Frihandelsavtaler fungerer for mange land og da bevares styre i eget hus!

(PS - Europabevegelsens formålsparagraf fremstår som om man har mistet bakkekontakten, føydalstaten var vel ikke demokratisk og fredsskapende:
Europabevegelsen skal virke for et organisert og demokratisk samarbeide mellom de europeiske folk for derved å bidra til å fremme frihet, fred og demokrati, til å utvikle kulturell forståelse og sosial utjamning samt til å fremme en bærekraftig global utvikling. Europabevegelsen ønsker at disse mål fremmes gjennom at Norge slutter seg til Den Europeiske Union.”)