Djupedal med ny Vallasak, og oppfølging av Valle?

 

 

 

 
Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no27.03.07

 

Statsråd Djupedal kjører Friskole-Norge og Kristen-Norge knallhardt. Og ikke nok med det. Vårt forhold til Israel og internasjonale relasjoner henger også i en tynn tråd, mens kommuniststatene Russland og Kina m.fl. ruster opp for fullt. Han har vist sitt sanne ansikt igjen og igjen og det er - etter min mening – hverken smukt eller særlig demokratisk.  

Men nå ser det ut som han skal falle for eget grep – og på egne kampsaker – akkurat som Valla, som falt på Arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøet som hun og LO skulle være de fremste talsmenn for.

Nå bringer Aftenposten Nett beskjed om at Djupedal har truet Snorre Valen fra Sør-Trøndelag ”om at karrieren ville ta en brå slutt dersom han gikk inn for Ingrid Fiskaa som nestleder i SV”. Og nå forteller samme avis at ”Per-Kristian Foss og hans rådgiver Kaj-Martin Georgsen har blitt utsatt for de angivelige truslene” – som ”ble oppfattet som en homohets.” ”Djupedal, som da var nestleder i SV, skal i følge VG ha sagt at han ikke ville nøle med å sette i gang SV-apparatet og bruke det mot Georgsen, som fikk en unnskyldning av Djupedal to dager etter episoden.” Men så vidt man oppfatter det, er hans unnskyldninger av samme kaliber som Vallas for han sier: ”Men det er aldri min mening å såre noen, og hvis det har skjedd, ber jeg selvsagt om unnskyldning. Slik jeg har gjort ved disse to tilfellene, sier Djupedal.”

 

Det skal bli interessant å se hva VG videre gjør med denne saken som har betydelig sprengkraft i seg i.o.m. at Djupedal - med sine meninger overhode kunne finne på å fremme slike utsagn og angrep – uansett hvor politisk engasjert han var.

 

* * *

 

Ikke før var denne Djupedal-/Vallasaken var ferdigskrevet så dukker Dagen-nett opp med en ny VALLE-sak. Nå er det SVs talskvinne i Stortingets utenrikskomitè som uttaler:

”Det jeg sa i debatten på NRK radio fredag, var at Hamas overhodet ikke kan kalles noe søsterparti for SV, men at de kanskje har mer til felles med indremisjonen på Vestlandet, forteller stortingsrepresentant Ågot Valle til Dagen.”

Gen. sek. Hallaråker i DVI kommenterer med at det ”både er underlig og uforskammet” og at her trengs en ”uforbeholden unnskylding”, men ”SV-politikeren ser ingen grunn til å be om unnskyldning, for hun mener å se flere fellestrekk.” Og så fortsetter hun å prate om Hamas som ”vil bygge styring på religion”. At Bibelen ikke er noen religion, men kristendom – synes ikke å være innenfor hennes pannelapper! Og så er det homofilien og synet på kvinner i samfunnet som til en viss grad er sammenfallende mellom Hamas og DVI. Hun legger til: ”at de to bevegelsene vil at religion skal ha en sterk stilling når det gjelder å styre staten, hva man skal lære i skolen og hva man i det hele tatt skal bygge samfunnet på.” Og avslutningsvis må selvsagt DVIs forhold til Israel nevnes.

Det er jo rene ord for pengene og så historieløst som det kan bli når en tenker på de som bygde opp Norge til en fredlig velferdsstat fra 1800 på Grunnloven med den ”evangelisk-lutherske” basis. Da den evangelisk- lutherske tro overtok i hele Norden – ble de nasjoner som før lå i stadige kriger med hverandre – omtalt som ”Det fredelig hjørne av Europa.”

 

Spesielt pikant blir anklagen om homofilisynet på bakgrunn av kollega Djupedals uttalelser som er sitert over. Dette er etter mitt syn i beste fall sterkt forvirrede hjerner, i verste fall og mer trolig kristendomsmotstandere på basis av marxistisk ideologi som grenser inntil gryende kristendomsforfølgelse i skole og samfunn.

De som ønsker å bli bedre orientert om hvordan SV-kjemper i skole og samfunn – bør kjøpe og lese boka fra vår kamp med dem i Evje og Hornnes skolestyret fra 1981-85 da de med nebb og klo forsvarte det tyske ukebladet STERN som ble redigert av en gammel konform nazist – folk som var vel alliert med araberverdenen og Hamaslignende folk. Boken heter: STERN-strid. Åndskamp i skole og samfunn” og koster fremdeles bare kr. 150,- pluss frakt. Det ble en nasjonal strid som var dekket av de fleste media i landet.  (Bok om  Stern saken)

 

Les og rust deg til kampen for Grunnlov, Gr.skolelov og nedkjemping av marxistisk tankegods som vi møtte det i den striden og som jeg opplevde ved selvsyn ved revolusjonen i Etiopia 1974: Jeg landet på Bole-flyplass den 12. september - da tok de revolusjonære keiseren og en tusenårig tradisjon gikk under i blodbad.

La ikke vår tusenårige kristenbasis lide samme undergang! Be og arbeid – så vil nok makter og myndigheter få kjenne at kristendom er noe annet enn religion basert på avguder!