Djupedal Putins læregutt?

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no29.03.07

 

Etter de siste ukers rabalder om statsråd Djupedal kan man spørre seg om han henter ”parlamentarisk” erfaring fra Russland. Det underlige er at han ideologisk antagelig står meget nærme Gerd Liv Valla og hun har i hvert fall beviselig hatt stor sympati for regimer i Øst (og Østen) som ikke en del her i Norge ønsker å knytte nærmere kontakter med. Det er også slik at man nå i norske, både fagmilitære og politiske miljøer, igjen nevner Russland som en potensiell fare siden de mangedobler militærbudsjettet sitt. Og ut av erfaring liker man ikke slikt og man har nok klokelig avblåst Peristroikaen.

 

SVs ideologi ligger jo heller ikke langt unna det man finner i Putins hode – man bygger på marxismen – og den har ikke plass til enkelt individet og til syvende og sist dets rettssikkerhet. Det er kollektivet som der har sine rettigheter og da gjerne det kollektiv som sitter høyere opp i systemet. Og det kan nok dessverre tenkes at om ikke Djupedal hadde møtt nok motstand etter sine trusler og lignende ville han neppe tenkt mye på å unnskylde seg – det viser vel måten han noe motvillig gjør dette på. Flere kommentatorer har vært inne på dette som her observeres, hans manglende engasjement ved sine unnskyldninger, viser hva han egentlig mener om sin ”rettrett”.

 

Putin er ikke glad i kristendommen, det er ikke Djupedal heller – ikke en bordbønn engang ønsker han at små barn skal bli til del. Det var en bonde engang som sa at ”hjemme på gårdens hans var det kun grisene som ikke ba for maten”. Og for Djupedal som er ihuga darwinist er jo mennesket et dyr og dermed er det jo en viss logikk i at barn ikke skal be bordbønn. Men logikken er totalt ødeleggende for Norge også dets velferd. Sosialisme/marxisme vil nok flere etter hvert si at det var en ulykke for Norge at man hjalp frem slike statsfiendtlige krefter i vår midte. Statsfientligheten ser vi godt dokumentert i denne boken Bok om  Stern saken  - som du kan laste ned.