Den ”russiske bjørn” og tyrannens forandring

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no23.07.07

 

I siste nr. av Newsweek (July 23.-07) er det flere artikler om ”Putin`s mørke nedstigning.” Fra ”Hvordan Russlands leder gikk fra å være Amerikas allierte til en tyrann med globale ambisjoner.” Og i artikkelen ”The Tyrant`s Turn” spør de om hva som gikk galt?

De innleder med et historisk tilbakeblikk om hvor godt vennskapet utviklet seg i kampen mot terror – men hvor Putin i dag bak sitt gamle ”sky smil” er en ”meget forandret mann”. Og ledende russere som kjenner han godt, omtaler han som hard og steil mot dem som ”våger å reise tvil om hans ordre.”

På tross av alle lovord han har fått fra Vesten – blir Putin nå en raskt selvbeskrivende arkitekt av et ”alternativ senter av makt” mot U.S.A.. Han blir mer og mer lik en autokrat som knuser dissidenter og kveler medias frihet. Nå væpner han USAs fiender, m.m. Hva har forandret seg – spør Newsweek?

 

Russerne sier nå rett ut at det er USA`s feil. Putins tillit er møtt med bedrag fra Washington sier Arbatov – en tidligere leder av Dumaens forsvarskomite, og han begrunner det slik:

  1. USA gikk inn i Irak mot Russlands vilje.
  2. Så marsjerte de inn innenfor den linjen som før ble regnet for Russlands innflytelsessfære. Det gjaldt Baltikum, Central Asia, og Kaukasus med Ukraina.
  3. I steden for å imøtekomme Russlands og Putins syn – ga de støtte til Russlands opponenter. Dermed ble Putin ”dypt skuffet og bitter”.
  4. Det virkelige vendepunkt kom da Washington bakket opp oransjerevolusjonen og gikk mot de Russlands vennlige regimer i Georgia og Ukraina i 2003- 2004. Plutselig befinner fienden seg ved porten og installerer pro-vestlige regjeringer i Russlands bakgård. Moskva ble sjokkert, og de indre sirkler i Moskva ble overbevist om at ”de var det neste regime som ville falle.”
  5. Så la han om den politiske kursen og strammet kraftig inn. Alle grupper og media ble bremset opp. Gazprom ble oppfordret til å kjøpe opp opposisjonelle media, og sterk kontroll ble innført for kringkastingens redaksjonelle linje. NGO-ene ble nektet å akseptere utenlandske gaver – og flere ble lagt ned med makt. Moskva startet å tenke om igjen om sitt forhold til USA. Samme hvor mye de støttet USA, gikk de likevel sin egen vei, ”fiendtlig i holdninger”. De fryktet full innsirkling av NATO – særlig når man får beskjed om antirakett raketter i Polen og Tsjekkia. Slik tenker man i Øst nå.

 

Nå tenker Putin nytt. ”Verden må forberede seg på å møte et sterkt Russland. Han vil ikke bare restaurere Russlands tapte makt, men gjøre Russland til en balanserende makt mot USA på verdensbasis. I 2005 uttalte Putin at sammenbruddet av Sovjetunionen var ”den største geopolitiske katastrofe i den 20. århundre.” Han ønsket seg tilbake til det bipolare hvor to supermakter balanserte hverandres ambisjoner.

Nå har han fått makten gjennom olje og gass og skyhøye priser og ruster opp med stor kraft og fart. Hans våpenfabrikker har jo gått hele tiden og eksportert våpen for god utenlandsk valuta. Nå kan han fylle egne våpenlagre. Nå væpner han Venezuela, Syria og Iran og sender atomreaktorer til Burma og Saudi Arabia. Nå sikter Putin seg inn på å være Bush`s likemann. Rent personlig liker han ikke å føle seg tråkket på. Han er jo en gammel kampnatur med ”svart belte”. Han vil ikke tråkkes ned med sitt folk i følelsen av skyld - tross alt så har ikke russerne brukt atomvåpen mot sivilbefolkning som USA gjorde i Nagasaki, sier de. Det de glemmer, er at russerne ikke hadde atomvåpen på slutten av den grusomme krigen som ville ha kostet titusenvis av soldater før Japan evt. var nedkjempet.

 

Og likhet betyr at man fra vestlig hold respekterer Kremls stemme. Og det igjen betyr at han vil ikke ha noen innblanding i Sovjets gamle sfære.

På bakgrunn av det russiske folks historie med angrep etter angrep fra Vesten og Europa – fra Napoleon til Hitler – kan en forstå at de vil ha en buffer mot Vesten for evt. å sikre seg mot nye angrep. Det er meget forståelig. På den bakgrunn burde nok Vesten ha gått langsommere fram, men den eksplosive utviklingen i Midt-Østen og Asia er jo noe som har fremprovosert USA og NATOs raske fremrykning.

Dessuten må en ikke glemme noe som russerne ikke har kulturhistorisk bakgrunn til å forstå, og det er at folk lengter etter frihet etter mange år med krig og undertrykking. Derfor vender de seg mot Vesten med folkestyre og velstand – og de gjør det med frivillighet – mens Russland svarer med sanksjoner. Det er jo ikke særlig smart for å vinne nabofolkene over på sin side. Men uansett er dette en meget utrivelig utvikling – som legger død den norske tesen som Holst stadig uttalte: Vi har ingen fiender mer. Aftenposten konkluderte over store deler av førstesiden for en stund siden: Russland igjen en trussel. Og i de årene som gikk med illusjonen til Holst og Arbeiderpartiet er Norges forsvar og beredskap i landbruk og lagervarer redusert langt under det som kreves i en krisesituasjon.

General Zeiner Gundersen synes altså å få rett når han i sitt 85 års intervju sier at han tror ungdommen tar feil og at dette kan gå aldeles galt med en Putin som kommer fra den innerste kjerne av KGB!