D.N.K.: ”på glatte steder” – tempelbolere neste?

 
 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no17.12.07

 

I Salme 73 finner vi uttrykket som overskriften innleder med. Det er Asaf som plages over at det går de ugudelige vel, mens han plages hele dagen. Og det er like før hans ”føtter snublet” og han hadde glidd ut og bort fra Gud, men så kommer det: ”Inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer og gav akt på deres endelikt. Ja, på glatte steder setter du dem; så de gikk til grunne. Hvor de blev ødelagt i et øyeblikk! De gikk under og tok ende med forferdelse.”  Så konkluderer han med at ”jeg blir alltid hos deg” han har intet annet, Herren er hans ”hjertets klippe”. Han vil holde seg nær til Gud. Men ”du utrydder dem som faller fra deg i hor – ” frafallet fra Herren, Hans frelse og vilje.

Og undergangen – forferdelsen da – hva var den? Hva blir den for Den norske kirke og evt. andre som nå vigsler prester, diakoner o.a. til arbeide innen DNK og tror at dette ikke er ”glatte steder”? Og hvordan vil det gå med de som fortsetter å være medlemmer av DNK – de som protesterer for all verden, men følger med på ferden. Hva med dem?

 

Øivind Andersen sier om ”glatte steder” at det godt kan oversettes med rutsjebane. Når man er kommet på den og på gli – kan en ikke stoppe – men fortsetter ned i forferdelsens undergang.

Selvsagt tenkes det her på den evige fortapelse – en gruoppvekkende forferdelighet som ingen ende vil ta. Men det sikter nok også mot andre fenomen som man kan lese seg til i frafalls Israel når de hadde menget seg med Babylons avguder Baal og Astarte lenge nok. Da gikk man videre til ”tempelboleri”. Man oppfattet vel det også for ”kjærlighet” må vite – selv om man ikke var i nærheten av Bibelens kjærlighetsdefinisjon – men hadde sklidd over i hedenskapets erostenkning som man kalte kjærlighet.

 

Hva er så tempelbolere? Ja, det er klart omtalt i Skriften og i ”Bibelsk oppslagsbok”:
Tempelboler, Tempelskjøge kalles i GT mannlige og kvinnelig prostituerte som var knyttet til fororientalsk kultur, ikke minst i Baal-religionen. I Israel måtte det ikke finnes slikt, 5. Mos. 23,17. Likevel trengte denne styggheten inn i Israel, 1. Kong. 14, 24. I Jerusalem hadde Astartes tempelskjøger egne hus innefor helligdommens område før Josias reformen. (2. Kong. 23,7)

 

Så har Den norske kirke og vårt folk vært gjennom en over 60 års utvikling hvor man i økende grad senket seg ned i frafallets og hedenskapets mørke. De som viste ut fra Skriften at dette gikk den gale veien, fra de ”små” til de stadig større avvik fra Skriften – ble bagatellisert og etter hvert marginalisert, så skjelt ut og satt på sidelinjen. Fundamentalisme, overdrivelse, ekstremisme osv. var vanlige stigmatiseringsord. Og at man skulle få homofile i vigslede stillinger – etter at likestillingen og fosterdrapet begynte å råde grunnen – var helt utrolig og soleklart en overdrivelse av mer eller mindre fantasifulle og ondsinnede mørkemenn. For kristenfolket er jo helt sex-fiksert om synden - hørte man til stadighet fra riverne av vårt gamle Verdi-Norge. Nå er de der, og vi ser hvem som er fiksert!

 

Og den vanlige ordbruken får man nok høre når man nå skildrer de fortsatte konsekvenser nedover rutsjebanen. Og særlig ille blir det når man nevner den evige fortapelse. For det har jo både biskop Schjelderup, KUDep. og nå popsangeren Bjørn Eidsvåg avviklet. Bare vent å se. Det første blir å sørge for å presse gjennom homofile i vigslede stillinger i alle bispedømmer. Inn i skole og organisasjoner skal det også. Aggresjonen er på topp akkurat som i Sodoma.

Dernest mest mulig spredning og så helt til topps i DNK – så kommer tempelboleriet som smykkes med ordene kirkekjærlighet eller lignende.

 

Ordets manipulatører har vært dyktige til - slik at det skjuler den groveste virkelighet i sin forførelse av vårt folk gjennom lovgivning og media. Og spillet ble jo rimelig enkelt med hyrder som ikke våget ”å gjø” og varsle. Og et høyst aktuelt spørsmål avslutningsvis: Hva skal til for at man skal anbefale fårene å melde seg ut og at en selv går ut av DNK?

 O, arme folk og land. Man ser ulykkene stige opp over den historiske horisont dag for dag - og vil ramme oss med full tyngde som Skriften vitner om det. Kyrie eleison” ”Herre miskunn deg!”