Brannslukking med feil metode?

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no23.05.07

 

Inn mot et brennende bilvrak med 4 mennesker om bord kommer en mann med et pulverapparat. Han tømmer raskt apparatet mot bilens tak – og brannen som har sin kjerne i motorrommet fortsetter med stor styrke. Så kommer en med en annen metode og stiller inn spruten av pulver mot motorrommet og ilden svekkes og til sist kveles ilden.

 

Var det noe i veien med viljen og innstillingen til den første mannen som prøve å slukke? Han ønsket nok å slukke brannen, men det fortsatte bare å brenne og med en forverret situasjon.

 

Kan vi trekke noen lærdommens paralleller fra denne hendelsen over i samfunnsutviklingen? Historien over kan være et bilde på flere saker:

 

Disse få eksemplene viser at mange protesterer, noen høylytt, men protesten har ikke noe tak i seg fordi man angriper de sekundære effekter av primærskaden men angriper ikke selve primærskaden som altså både homofili, dårlig barneoppdragelse og lite vekkelse er et avledet resultat av.

 

Så er ikke dette et angrep på dem som prøver i denne åndsfattige tid, fattig på Guds tro, å gjøre en innsats til det bedre – men det er et forsøk på å få noen til å endre fokus mot primærskaden! Angriper man primærskaden vil man få oppleve at Satan raser, men det er fordi Han skjønner hvor farlig det er for Han at angrepet blir satt inn der han avsløres i all sin gru. Men i denne sammenheng vil man til tider også være nødt til å navngi mennesker som frembringer løgnen i en såkalt sannhets drakt – siden de fører vranglæren inn i flere sammenhenger. Dette kan også være tiltrodde medarbeidere i kristne organisasjoner, personer som hårdnakket står for en vranglære som de selv og kanskje mange med dem sier er sannhet – men Guds Ord sier det er vranglære. For eksempel er første kulepunkt over et slikt område der mange i dag driver med strømmen og drar seg selv og andre med mot fossen og undergangen!

 

Satan er ekspert på tåkelegging, slik at ”vi ikke treffer med pulverapparatet” når brann skal slukkes og han gir oss lykkerusen over en kopp kaffe og kake og koselig snakk når vi føler at nå har vi gjort en hederlig innsats.

Men så er saken altså den at den negative utviklingen øker i omfang og frafallet blir større og større helt til krigen når våre grenser. Krig og forfølgelse er ofte en ”god ting” for å få alvoret til å gå opp for Ola Nordmann – så han igjen får se hva primærskaden er. Da skjer det ofte at enkeltmennesker som er i stor trengsel søker Gud, som ikke er langt unna noen hver av oss.