Bedehus- eller homoland?

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 13.04.07

 

Det mørke fastland, Bibelbeltet skal man nå få fart på ved å fremme homofili og næringsliv. En rekke aviser har dette som storoppslag her om dagen. Dette – etter Oslogrytas mening – forferdelige område av Norge som regjeringen Stoltenberg ikke ville ha med en eneste statsråd fra. Han må være livredd for å få kristen tenkning og liv inn i Regjeringen sin – den som endatil skal styre etter Grunnloven om den skal styre Norge lovlig.

”Med lov skal landet byggjast og ikkje med u-lov øydast”, het det fra de som bygde landet. Og de reiste nasjonen på kristen grunn. Og det mest sentrale i Norges rike var det ”første riket” familien som alt det andre hvilte på. Og dette er spesielt tilfelle i dette utskjelte område  som er av de mest høyproduktive og eksporterende deler av Norge. De har jo forstått noe så enkelt at familien og godt samhold i familien skaper nye barn og vel oppdradd arbeidskraft. Og når de får lære ”gudsfrykt med nøysomhet” og ikke lystenes frie spill – da blir det produksjon og vekst og velstand av det – i motsetning til de mange land med langt rikere naturressurser enn Norge, men som lever i sitt hedenskap og fattigdom.

 

Jeg husker en talende episode fra Jæren for mange år siden. Vår daværende fylkeslandbrukssjef Eskildt og alle hans jordbrukssjefer var på fagtur til Jæren. Vi avsluttet på forsøksstasjonen hvor sivilagronom og stortingsmann Haus var leder. De to var gode venner og fra Sørlandet begge to. Og da vi hadde en litt hyggelig avsluttende runde ute i hagen på forsøksgarden, spør Eskildt Haus: Du og kona er jo begge sørlendinger. Hva måtte dere gjøre for at dere skulle bli godtatt på Jæren. Da kommer det fra Haus – ikke uten et vennlig smil. Vi måtte gjøre som jærbuen: Dyrke ny jord, ha fulle uthus og fulle innhus. Og det så vi – her holdt familiene sammen og fikk store barneflokker som lærte å leve og arbeide og stifte nye hjem etter Skriftens Ord. De fikk fart på Jæren – som ellers over landet hvor Hans Nielsen Hauge hadde vært med det gode budskap og sitt jordnære virke.

 

I en tid med kraftig underskudd på arbeidskraft, Norge på vei mot en demografisk vinter – ikke minst på grunn av frafallet fra Gud, import av fremmede kulturer som skaper store problemer, samt fosterdrapet og familieoppløsning – så forkynnes det at homofilien – som både er synd og fullstendig ufruktbar – samt sprer livsfarlige sykdommer - som det forløsende budskap. Skulle man innføre det også i landbruket – ville forhåpentligvis de fleste forstå at dette er galskap. Slikt landbruk driver man slett ikke på Jæren. Det er skaperverkets polaritet som gir liv og fremtid. Nei, setter det foreslåtte opplegget farten på noe som helst – så er det mot avgrunnen.