Bankdirektører og biskoper

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 16.04.07

 

Det blir stor ståhei og lange fengselsstraffer når man tar dem som bryter seg inn og raner store pengemengder – som for eks. ved NOKAS-saken i Stavanger. Eller det er noen som har fusket med regnskapene og skaffet seg milliongevinster – eller man bruker slike penger for å gjøre enda mer penger på innkjøp av for eks. 750 kg hasj som har stor markedsverdi og stor forgiftningsevne av vårt folk. Uansett – da mobiliserer makter og myndigheter med store rettssaker til titalls millioner – for deretter – høyst rettferdig - å putte dem inn til kortere eller lengre fengselsstraffer.

 

Men når det gjelder prester og biskoper som raner Guds Ord fra hverandre og planter ”surdeiger” som gjennomsyrer og forgifter hele Bibelens budskap til vårt folk – da er man ikke så nøye. Dem tilsetter man - i sentrale stillinger helt til topps – ofte mot lekfolkets klart uttalte ønsker og vilje. Og endatil til noens dype sorg – ja så dyp at de må trekke seg ut av kirka. Da tilsetter man folk som raserer våre grunnleggende verdier som vårt folk har bygd på i over tusen år!

 

Når man kan tilsette slike svikefulle folk til topps i kirken – som går rakt imot Guds menighets regelverk – Bibelen – hvorfor kan man da ikke tilsette NOKASfolkene som for eks. direktør for Norges bank og andre viktige finansinstitusjoner. Det dreier seg jo bare om penger og vår ytre velstand, men hva vi får som hyrder betyr jo mye mer for både det jordiske livs velstand og evigheten.