Australsk tørke bør varsku Norge

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no26.04.07

 

NTB melder den 22.04.07 at Australia nå tørker 6. året på rad. Man frykter matvarepriser som hit til har vært ukjent for innbyggerne og landbruket lider. Australia er normalt selvforsynt med mat, men kan nå bli nødt til å importere det daglige brød i følge John Howard kontinentets statsminister. NTB skriver ”- Det beste folk kan gjøre, er å be om regn, og da mener jeg be til Gud, sier Howard om det han kaller en krise uten sidestykke. Men den australske statsministeren vil ikke legge skylden for tørkekrisen på global oppvarming.” Andre drar frem uttrykk som ”Dommedag” om situasjonen.

 

Det er ikke små landbruksområder som nå er rammet: Et område er Murray-Darling-bassenget sørøst i Australia, som drenerer 1/7 del av Australia og er det viktigste jordbruksområde på det kontinentet med et areal på 1,061,469 km², ca 14 % av Australias fastland - 3 ganger Norges landareal! Området mottar 6 % av Australias nedbør, men står for 70 % av benyttet irrigasjonen. 42 % av kontinentets jordbruksland befinner seg her og området står for 40 % av den nasjonale matproduksjonen. Det er 20 millioner innbyggere i Australia. Tørken gir seg også utslag på dyrelivet hvilket vi bl.a. kan lese at giftige slanger trekker inn i boligområder, hvilket er lite hyggelig.

Australia har normalt vært (2004 tall) en storprodusent av hvete med en andel på ca 4 % av verdensmarkedet, altså like stor som Canada og nummer 5 i verden. USA, nummer 3 i verden, hadde i 2004 en produksjon på 9,4 % - så vi ser at produksjonen i Australia absolutt bidrar til verdens matforsyning! I 2006 sviktet hveteproduksjonen i Australia med 50 %, hvordan dette blir i år får vi snart rede på. Tar du en titt på artikkelen ”Dramatisk nedgang i verdens kornlagre” (søkes opp i Google) vil du se hvor sårbare også Norge er på dette området. Søker du videre på ”Åpent brev til Landbruks- og matministeren.” vil du få ytterligere informasjon.

Dette som skjer i Australia bør alarmere norske myndigheter siden dette er en trend som forsterker seg og man har liten kontroll på utviklingen. Departementsråd Per Harald Grue, han som hvert år er med på å tyne den norske bondestanden gjorde for flere år siden narr av de som advarte mot dette som nå skjer bl.a. i Australia og de tiltak som bør iverksettes og disse ble benevnt (etter hukommelsen) av Grue som Dommedagsprofeter. Vel, det er ikke første gang en mann har måttet stå skolerett når realitetene skyller inn over folk og land.

Det kan være flere forklaringer på dette som nå skjer i Australia, men det er ikke noe isolert tilfelle – siden semi-aride og aride områder vokser over hele verden. Jeg tror det beste man kan gjøre i denne situasjonen er det John Howard sier – ”be til Gud”. Samtidig bør man kontakte Israel og be dem om råd, siden de innehar den beste kompetanse på dette problemet i verden og er en ledende nasjon på naturrestaurering bl.a. (blant flere steder) er Israel engasjert i Kina på dette området. Det kan du lese mer om i heftet ”Jødene planter skog og arbeider med å redde verdens natur.” Heftet kan gratis lastes ned fra Internett.