Abortinnvandring til Norge

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 16.07.07

 

Tror du livet er fullt av tilfeldigheter? Det er det ingen grunn til om en ser på saken nevnt i tittelen ”Abortinnvandring”. Drap er ikke noe nytt kulturelt begrep - det er går like tilbake til tiden etter Syndefallet.

 

I Norge i dag utføres det omkring 13 500 overlagte drap av ufødte barn på våre sykehus (+ ”angrepiller” etc) og dette kompenseres med innvandring – siden Norge da ved denne drapspraksis fjerner sitt fødselsoverskudd! Innvandringen består i grove trekk av; flyktninger, arbeidsinnvandrere eller gjennom familierelasjoner til andre innvandrere eller nordmenn. I følge Statistisk Sentralbyrå (SS) består ”I dag innvandrerbefolkningen av 415 000 personer. Denne gruppa utgjør 8,9 prosent av befolkningen. Om lag 54 000 personer kommer fra andre nordiske land, 51 000 fra resten av Vest-Europa og Nord-Amerika, 80 000 fra Øst-Europa og 230 000 fra Tyrkia og land i Asia, Afrika og Sør-Amerika.”

Antallet innvandrere varierer i takt med innvandringspolitikken, med behovene i arbeidsmarkedet og med krisene i verden. Norge har de siste 25 år tatt livet av ca 350 000 ufødte menneskebarn et tall som nesten tangerer innvandringen. Tar vi med de ”kjemiske aborter” overstiger tallet innvandringen.

 

Det har vært en kraftig økning i innvandringen siden ca 1985 fra ”den tredje verden”. Og går vi lengre tilbake var, i følge SS, i 1865 1,2 prosent av befolkningen på 1,7 millioner født i utlandet, flertallet i Sverige. I 1920 var innvandrerbefolkningen økt til 2,8 prosent. I mellomkrigstiden var det lite innvandring, og i 1950 var 1,4 prosent av befolkningen født i utlandet. I dag utgjør innvandrerbefolkningen 8,9 prosent, i alt 415 000 personer i Norge og i Oslo er 1 av 4 innvandrer.

 

Hva forteller dette oss?

1. I årenes løp ble det slik at det ble et krav fra visse pressgrupper (som også bevisst støttet fosterdrapsloven) at Norge skulle fylle grunnskolen med en religionsundervisning som maltrakterer troen på Den monoteistiske Gud som har èn Sønn som er din og min Frelser. Man drepte Hans Skaperverk og ville selvsagt ikke at barna, de som fikk leve opp, skulle få høre om Han som kunne sette mennesket i Frihet, fri fra drap og avgudsdyrkelse og vekke samvittigheten. Som man sår skal man høste, det gjelder i jordbruket som ellers i livet også samfunnslivet og abort er drap av vår fremtid – ikke minst moralsk.

 

2. I følge Nettavisen.no stemte 83 prosent av norske muslimer rødt ved sist Stortingsvalg i 2005. Abortpartiet frem for noen, AP, støttes av denne meget blodige religion – mye av innvandringen består av mennesker med muslimsk tro. Disse opplysninger henger meget godt sammen med det politiske presset på det kristne lovverket vi har i Norge, nedfelt i Grunnlovens § 2. Først tar man livet av 13 500 ufødte barn i året, så innvandrer mange mennesker med mange religioner fordi vi mangler arbeidskraft, så hevdes det at Norge (bl.a. i grunnskolen) bør tilpasse seg innvandreres tro og så rives vårt nasjonale fundament nedfelt i Grunnloven med bakgrunn i innvandrerne! Dette kalles blodig manipulering - instruert av den Onde selv.

 

3. Var det noen som sa at historien ikke har lange linjer – sosialistene kjenner disse linjer – og de bekrefter nå (se punkt 2) at deres åndelige hjem ligger i det muslimske Mekka. De bekrefter altså at sosialismen har mye de samme grunnverdier som muslimene bygger på. Hva har da Ola Nordmann i vente fremover? Ved hjelp av den politiske venstresiden har altså de som dyrker fremmede guder fått et godt fotfeste i også Norge og helt inn i statsadministrasjonen både politisk og i embetsverket.

 

4. Det er lite gode ordninger for dem som satser på å gi Norge de barna vi trenger og ønsker å oppdra dem hjemme. Det er betydelig bedre ordninger for de som institusjons plasserer sine barn i barnehager. Om Bortens (Stortingsmann fra Senterpartiet) nylige utspill mot kontantstøtten støttes av sine egne mht å fjerne kontantstøtten vites ikke – en får håpe at hans kolleger har et bedre gangsyn som ikke er smittet av ren sosialisme.

 

Tidligere statsminister Kåre Willoch ønsker nå et tilskudd per barn på ca kr 250 000,- for fødende under 30 år, siden ordningen i dag er svært urettferdig. Dette er et bra tiltak, fra en som har administrert abortloven i mange år og Willoch mener også at dagens ordning er abortstimulerende! Men dette er ikke nok for å hindre at Norge dør ut med sine for lave fødselstall. Andre tiltak bør bl.a. være:

1. Kraftig økning av den positive differanse mellom Skatteklasse 1 og 2.

2. Pengene bør følge barna når det gjelder barnepass, i dag subsidieres offentlig barneinstitusjoner, i disfavør for dem som selv tar denne jobben på alvor.

3. Om punkt 2 kommer på plass kan nok både barnetrygd og kontantstøtte komme inn under punkt 2.

4. Signaliser fra Staten, også gjennom lovverket, at det å sette barn til verden (og ta seg av dem!) er en av de viktigste jobber i Staten Norge!