1 000 000 $ tilbys for vitenskapelig bevis for livets opprinnelse

 

 

 
Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no20.08.07

 

Det er kommet et tilbud om 1 000 000 $ til den som kan verifisere en teori om hvordan livet oppstå og hvordan evolusjonen virker... og tilbudet er fra sekulære, anti-kreasjonistiske kretser. Under sakser vi litt av stoffet med kilde http://www.creationontheweb.com/content/view/5252.

 

En internasjonal forsknings- og utdannings institusjon gir bort 1 000 000 $ til den som kan forklare hvordan den genetiske kode oppsto spontant eller som institusjonen selv skriver: Deres mål er å finne ut hvilken mekanisme som spontant initierte den genetiske koden i naturen og gav starten til alt liv.

 

The Origin-of-Life Foundation (OLF) gir denne prisen gjennom Gene Emergence Project (MD, USA). Denne gruppen er dedikert til å finne svaret på hva biologi professor Jack Trevors (et medlem) kaller det mest presserende spørsmål i vitenskapen, ‘Opprinnelsen for den genetiske introduksjonen i DNA …’, og understreker at ‘Den genetisk instruksjon skriver seg ikke selv mer enn et software program skriver seg selv’.

OLF sier de ikke vil akseptere overnaturlige forklaringer og lignende, men de vil altså ha etterprøvbare forklaringer som holder vann vitenskapelig.

Dette må vel bety at innbarka darwinister innrømmer sine store forklaringsproblemer...og altså innrømmer at man ikke har vitenskapelige beviser for sentrale dogmer av i dag, dogmer som foreleses som sannheter ved bl.a. norske universiteter. OLF presiserer at vanlige mekanismer for evolusjon kan ikke hjelpe prosessen. Problemet er at naturlig utvalg virker kun på fenotype nivå, ikke på genetisk nivå. Og de mener videre: ”Neither physicochemical forces nor environmental selection choose the next nucleotide to be added to the biopolymer. Mutations occur at the genetic level. But environmental selection occurs at the folding (functional) level, after-the-fact of already strongly set sequence, and after-the-fact of already established algorithmic function of the folded biopolymer.
Altså her forsvinner både miljøpåvirket seleksjon og mutasjonsargumentet. Og da gjenstår det å bevise “hva som var opphavet”, siden gener må skapes ut av en allerede eksisterende intelligens.

Informasjons spesialist Dr. Werner Gitt sier i sin bok “I begynnelsen var informasjonen”, ”det er ikke en kjent lov i naturen, ingen kjent prosess og intet hendelsesforløp som kan virke til at informasjon oppstår av seg selv”. Hvordan skrev f.eks. atomene spontant sin egen software?

Det er altså en gryende oppdagelse i den vitenskapelige verden om at de mangler en vanntett basis for sin forskning. Forklaringer finnes bl.a. presentert i avisen Dagbladet som hadde et større oppslag om Creation Museum (Creation Museum åpner 28. mai ) og med bemerkelsesverdig lite ironi i teksten. Creation Museum drives av fagfolk med tung akademisk bakgrunn, men de har et annet fundament en darwinismen og dermed setter de opp andre hypoteser og får dermed svar som bl.a. viser oss en global vannflom etc. Andre setter opp andre hypoteser og vil ikke sette opp hypoteser som kan vise oss at en global vannflom har skjedd – hvorfor kan en spørre seg. Er ikke dette en interessant hypotese (om en global flom) å se nærmere på og er den sann kan den igjen gi grunnlag for nye hypoteser som kan føre en dit at en kan motta 1 000 000 $...

Den fenomenale responsen til Museumet har resultert i besøkstall over alle forventninger og har passert 150 000 siden åpningen i mai 07.

Men i Norge er Dagbladet neste alene om en slik dekning og selv aviser som Dagen og Vårt-Land kan vi ikke se har gjort et slikt oppslag – mulig de heller mer til darwinismen og ikke ønsker for mye publisitet omkring denne saken? Creation Museum ved Ken Ham tror nemlig på Skapelsen slik den står beskrevet på 6 vanlige dager i 1. Mosebok – og dette tror ikke det store flertall av avisredaksjoner på i Norge. Nå får man altså mer å tenke på – darwinismen mangler altså et fundament, hvilket også Ken Ham hevder, også på et faglig grunnlag, men denne gangen er det altså anti-kreasjonister som hevder darwinismen ikke kan hjelpe dem med svaret på Livets opprinnelse.