Verden (FN) og Israel (jødene)


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no20.09.06

Vi lever i en underlig tidhusholdning og leser i profeten Sakarias 12, 1-3:
”Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre: Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt. Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre sig selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle sig mot det.”

Alle jordens hedningefolk står det å lese - og det skjer! El Salvadors ambassade, den siste i Jerusalem flyttes ut av Jerusalem og til Tel Aviv om ikke lenge! Man anerkjenner ikke Jerusalem som Israel hovedstad! Men Gud har, i tillegg til Jerusalem, gitt jødene helt konkrete geografiske løfter om landområder.

Guds landløfter til jødene i Israel
Fra fjellet Elon More ved Sikem (825 m.o.h., midt i kjernen av det noen kaller ”Vestbredden”) der Abram av Gud fikk landløftene til Israel, skuer vi utover store deler av landområdene omtalt i bl.a. 1. Mosebok 12,1-7. Løftene gjelder den dag i dag og vi vet hva som står i 1. Mosebok om hva som skal skje med de som ikke vil velsigne Israel (se 1. Mos. 12,1-3), de vil komme under Herrens forbannelse. Herren har tiltenkt araberne å bo østenfor sine brødre, står det å lese i Bibelen - der har de sitt landløfte.

Hykleriet i Camp David
Sommeren 2001 i Camp David nektet araberen Arafat å gå med på en svært vidtrekkende avtale fremlagt av bl.a. Israels daværende Statsminister Barak. Araberen Arafat sa nei - og de som ville skjønne det forsto at grunnen var at araberverdenen vil ha hele Israel for å få til den endelige løsningen som Hitler kalte det i sin tid. Lurer du på hvorfor det er problemer med troende muslimer i India, Indonesia, Afganistan, Afrika, hele Midtøsten, USA, Europa  m.m.flere steder?

Kjernen er den muslimske religiøse tanke om at enten er du muslim eller så tilhører du de vantro og har dermed plassert deg selv i krigens hus som det sies, vi ser det i praksis.

FNs sikkerhetsråd
FNs sikkerhetsråd vedtok for få år siden siden, med konsensus, at det skal etableres en ny palestin-arabisk stat i Midtøsten (innen for grensen av Israel, i følge Bibelsk terminologi). Sikkerhetsrådet var ledet av norsk formann da vedtaket ble fattet, en formann fra selveste ”Oslo-avtalens hjemland”! Hva med velsignelsen og forbannelsen i 1. Mosebok 12,1-3 og Sakarias 12,1-3 for Norge?

Det 1000 årige fredsriket
De kjente linjene fra profeten Mika kapittel 4 vers 3, som står på FN bygningen i New York om at det skal komme en tid da ”- de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; folkene skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mere lære å føre krig,”, er sterkt sensuret. Linjene fra Bibelen innebærer en fredsperiode man ønsker seg, men FN (verden) har utelatt Herren fra sitatet og da blir det ikke fred.

Slik lyder Bibelstedet i sin fulle bredde: ”Men det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene, og høit hevet skal det være over alle høider; og folkeslag skal strømme op på det. Og mange hedningefolk skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Og han skal dømme mellem mange folkeslag og skifte rett for veldige hedningefolk helt til de fjerneste land, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; folkene skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mere lære å føre krig, men de skal sitte hver under sitt vintre og sitt fikentre, og ingen skal skremme dem; for Herrens, hærskarenes Guds munn har talt.”

Da skal, om de lever, Kofi Annan, George Bush, Jens Stoltenberg og Terje Rød Larsen måtte vende seg til Herrens Ord fra Jerusalem, hovedstaden i Israel, for å få greie på hva rett er.

Men før den tiden ønsker ikke vi i Norge å komme under Sharia lovgivning (muslimsk lov, utøvd av Imamer) like lite som jødene vil det, for da er det slutt på demokratiet - det vet også jødene - som besitter det eneste demokratiet i Midtøsten. Det folk som Guds Ord ble betrodd - det er ikke rart de er under bombardement med våpen og ord - man håper å ramme Gud selv. Da er man på kollisjonskurs med vår Skaper og frelser. Det blir interessant å følge med i Guds oppgjør med verden og dessverre Norge i tiden fremover. De som ber bør huske på Norge fremover!