Vekter hvor langt på natt?

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no05.09.06

 

”Den siste ambassaden i Jerusalem stenger nå dørene og flytter til Tel Aviv. El Salvador slår dermed følge med Costa Rica som i august kunngjorde at de ville flytte ambassaden fra hovedstaden til Tel Aviv for å få bedre forholdt til araberlandene. Disse to landene er de eneste som har hatt ambassader i Jerusalem.” (Karmel Israel-Nytt)

 

Ta en titt på artikkelen ”Israel på alles lepper!” og vurder om ikke det som der er nevnt bl.a. fra Sakarias kapittel 12 passer godt med at samtlige lands ambassader i verden nå legges til Tel Aviv. Det er et tegn i tiden at alle verdens nasjoner nå offisielt (!) ikke anser Jerusalem å være Israels hovedstad – selv om enhver kan lese i historiebøkene at det nettopp har vært det i mer en 3 000 år.

Det skal legges til at fremdeles er Den Internasjonale Kristne Ambassade lokalisert til Jerusalem, der venter man da også på Jesu komme til nettopp denne byen! Det er og slik at når Fredsfyrsten kommer skal man kunne se han fra alle verdens steder, som et lyn, slik det står beskrevet i evangelisten Lukas 17,22-24:

Men han sa til sine disipler: De dager skal komme da dere skal attrå å få se en av Menneskesønnens dager, og dere skal ikke få se den. Og de skal si til dere:

Se her, se der er han! Gå ikke der bort, og følg ikke etter! For likesom lynet, når det lyner, skinner fra himmelbryn til himmelbryn, således skal Menneskesønnen være på sin dag.

 

Vekter hvor langt på natt? Kan vi da spørre oss og tidens tegn forespeiler at tiden nærmer seg for Jesu gjenkomst og Hans demonstrasjon av sin Sanne og dermed gode allmakt her i verden, i en tid, før endelig sluttstrek settes for denne jord!

Spørsmålet er da om vi her i Norge vil berede vår egen undergang ved det hatet som i dagens Norge blomstrer mot Guds folk? Det offisielle Norge er på kollisjonskurs med Gud og en slik kollisjon, når den kommer, har hverken en nasjon eller et enkelt mennesker vunnet – selv om Djevelen innbiller oss at det er en seier vi kan få.