Våre rovdyr og våre husdyr

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no18.10.06

 

Foreningen Våre Rovdyr (FVR) ved Birge Westergren er igjen på viddene i Agderposten den 16.19.d.å. som gjensvar på min artikkel ”Når skal galskapen slutte?”.

Jeg har jo gjennom årene debattert noe med denne underlige gruppering – som til det kjedsommelige fortsetter å spre tøv om norsk beitekultur. Norske beitedyr blir passet på – og absolutt mesteparten av sauen som bl.a. slippes i Aust-Agder gjennom Organiserte beitelag - med tilsyn en rekke ganger i løpet av beitesesongen, saltslikkesteiner, sperregjerder osv. Ytterligere tilsyn ville for det første bli umulig kostbart etter dagens pris på kjøtt og ull – samt arbeidskraftsituasjonen i landbruket. Dernest viser det seg at rovdyrene angriper like godt i utmark som på innmark – som jeg nevnte 2 eksempler på i mitt innlegg i Agderposten.

Men FRV – velger som vanlig å snakke om noe annet. Tapene i Hornnes Vesthei var 40 % til ørn og gaupe, men da hadde vi enda ikke hatt bevisbart besøk av ulv og bjørn. Og skal man utnytte utmarka som vi har gjort i hundreder av år til fordel for det norsk folk – må vi regne med 2,5 – 3 % tap – som er normaltap. Ellers er de vanlige tapene i flg. 1. amanuensis  I. Mysterud  (UIO) over 70 % p.g.a. rovdyr i hans mange og store undersøkelser i Norge. (Vedr. undersøkelsen i Åmli (som FVR nevner) antar jeg at folkene som var med der oppe helst vil forbigå den i stillhet – om ikke bøndene som var med i den skulle ønske å si sannheten om hva de mener om det arbeidet.)

Kommer så ulven inn for fullt – dreper en familiegruppe ca en elg til døgnet – og da blir det lite å jakte på og lite kjøtt etter hvert.

 

Forøvrig synes FVR mer opptatt av å få økslet opp rovdyrene igjen i vår fauna – også ulven som var borte fra Norge - enn å sikre at naturen blir utnyttet til produksjon av mat og råstoffer, ta vare på beitekulturens mange rødlistearter og kulturlandskapet for øvrig – og at Norge blir beboelig for folk med familier og barn som ønsker å bo i Distrikts-Norge – men nå er redde for helse, liv og husdyr. Etter min vurdering en skremmende form for kynisme som synes mer opptatt av rovdyrvern enn menneskevern og naturforvaltning.