Urban – homogalskap på UIO

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no24.10.2006

 

Universitet i Oslo ved Zoologisk Museum har laget en utstilling om homoseksualitet hos dyr – og prosjektleder Geir Søli konkluderer ut fra det at det frarøver homfobenes tyngste argument.

Man vet ikke om man skal gråte eller gapskratte – for en vanlig landsens mann ser dette hvert år på beitene når dyra slippes om våren. Det må urban Erasmuss uforstand til for å tro at dette har noe med menneskelivet å gjøre. Kuer og hester av samme kjønn klatrer på hverandre og viser et driftsliv som det selvsagt ikke blir avkom av før skaperordningen tar over og de to forskjellige kjønn møtes på rett måte.

Jeg skulle likt å høre hvordan disse akademikerne ved UIO ville makte å holde oppe et produksjonsliv fra fotosyntesen til beitedyr for mat og klær til befolkning ut fra et homofilt landbruk. Det er like dumt som Kaj Skagen skriver om det i sin bok Ørkentaler der han skildrer undergangen som begynner med en aktstudie (porno) som fortsetter med lærreimer og pisker – som han sier at endog en universitetslektor må forstå at det ikke er seksualitet. Han avslutter pornoens utvikling med omtalen av at døren sparkes inn av en sortkledd som med hele sitt vesen inntil intensiteten av sitt blikk sier: jeg er en ulv. Han konkluderer med: dette er animaliseringen (dyrliggjøringen) av menneskeånden. De sortkleddes kultur har vi opplevd før i Europa – med deres mange rovhunderaser og oppløste familiepolitikk bl.a. deres Lebensbornordning, damer som skulle føde barn for den ariske rase og tyske offiserer helt uten tilknytning til hjem og familie – ”det første riket”.

 

Hvor kommer slik elendighet fra? Jo, fra to ting. En totalt sviktende skaperteologi som ikke har tatt det apologetiske (kristendomsforsvar) på alvor og kjempet for full Bibeltillit fra 1. Mosebok 1. v. – om så verden lo seg skakke og vi måtte gå utenfor leiren og bære de ”klokes” hån og vanære i årevis. Svikten begynte allerede ca. 1870 i Norge. Og vi ser det hele kulminere på UIO med denne utstillingen som måtte bli en selvsagt konklusjon på deres Darwins Day – hvor de priser Darwin med en foredragsholder som forkynner darwinismen som en ny religion som nå omfavnes av akademikerne ved UIO.  (Jeg ynder for øvrig å kalle dette for D. Day da Vesten gikk i land i Normandie for å nedkjempe Hitler.)

 

Ronald Fangen holdt før krigen et foredrag om Luther med stor tilstrømning. Neste år talte han om nasjonal-sosialismen som en ny religionsdannelse – men da var kristenfolket ikke interessert. men tyskerne forstod hvor farlig Fangen var og arresterte han omgående ved invasjonen. Det synes å gjenta seg – samme interesseløse søvngjengeri!

 

De ”kloke” i denne sammenheng – de som har masse – i betydelig grad – gale kunnskaper – har blitt fullstendig inntatt av andre tankebygninger enn den som bygde den vestlige sivilisasjon med rot i bibelsk kristendom. Ja, for hva sier Bibelen om det som skjer?

For det første sier den at de ”sier det er ingen Gud. Det er all deres tanke”, dernest fortsetter Bibelen med å si at Gud fanger de vise i deres kløkt – hvilket skjer her. Men går vi til Romerbrevet 1 vers 23 så bekrefter versene der fullt ut det som UIO/Zoologisk avd. selv sier, at vi må oppføre oss som dyr for vi er dypt i slekt med dyrene, ja, ”Mennesket er et dyr”. Det er nemlig intet nytt under solen. Menneskehjertet er så evig og uforanderlig det samme sa Sigrid Undset.

 

I Romerbrevet sier apostelen rett ut at man endog ved den naturlige åpenbaring i skaperverket kan kjenne Guds storhet (v.18-19) – men de har systematisk holdt ”sannheten nede i urettferdighet” – så nå kommer de etter hvert i en situasjon hvor de ikke kan forstå, men de er dog ”uten undskyldning” når deres ”uforstandige hjerte blev formørket”. Midt i sitt hovmodige utspjåkethet blir de råere og råere når de ”byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og av firføtte dyr og av krypdyr. Derfor overgav Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom – de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen.” Dette er animaliseringen av menneskeånden og nå kommer homofilien og det som vil følge etter den etc. etc.

 

Det finnes bare en vei ut av dette uføret - om Gud gir nåde og tid – og det er bønn og en frimodig, kraftfull forkynnelse av Bibelens konkrete sannheter fra 1. Mosebok 1 kp.v.1. Troens første artikkel må gjenreises blant oss. Vi trenger en forkynnelse som frykter Gud mer enn mennesker og deres hånlatter og utstøtelse – fordi dette gjelder først av alt det evige liv enten i himmelen eller i helvete. Men det gjelder også nasjonen og misjonsnasjonen vår om den skal ha noen frihet, bærekraft og framtid – om Gud gir tid.