”– Sport er vår religion”

 

 

Av Jørgen Høgetveit i www.Kommentar-Avisa.no26.09.06

 

Det er Vårt Land nett 23.9.-06 som har denne overskriften illustrert av et bilde som med all tydelighet viser en fotballspiller som ber. Dette har vi i flere sammenhenger påpekt og skrevet – delvis med kraftig reaksjon fra noen få av våre lesere  i bladet LYS og NKA. Jeg husker en for en del år tilbake som følte seg så krenket på Olympiadens vegne at han sa opp LYS. En nesten lignende reaksjon fikk vi på kommentaren til VM i fotball for noen mnd. siden. De synes dette er kraftig urimelig og for fantasifullt. Det blir som oftest stille når en oversender de opptil flere kommentarer fra hovedstadsavisene som i denne sammenhengen har hatt interessante og tankevekkende artikler – endog til å kronikkplass – hvor bl.a. fotballen settes inn i større politisk og kulturell sammenheng. Det er absolutt kommentarer til å få vett av.

Nå er det altså V.L. som har vært på Voss og hørt på: ”Teologen og SV-grunnleggeren, som nå er professor ved Institutt for samfunnsvitenskap, holdt foredrag om sportens metafysikk på Skjervheimseminaret-

Han refereres slik i starten: ”– Sportens gjennombrudd faller sammen med metafysikkens sammenbrudd, sa Slagstad. Filosofene for hundre år siden hadde som ambisjon å gjøre metafysikken overflødig. I stedet åpnet de for en vitalisme, som satte kroppen i sentrum. Nietzsche er den store sportsfilosofen, mener professoren.

– Dermed kunne helse og sport blitt de to store religionserstatningene, sa han.

Sportsarenaen er vår tids katedral. Og fotballkampen fyller mange av de funksjonene gudstjenesten tidligere fylte. Fotballkulturens rituale er en parallell til utøvelsen av et religiøst rituale, mener Slagstad. Og fotballen har sine ikoner (som Beckham) og sine fanatikere (”fans” kommer av ordet fanatiker).”

 

Han var også innom prester som bidrar til å understreke det religiøse ved fotballen, og nevnte spesielt Vålerengas Einar Gelius. Slagstad omtaler slike prester som ”markante internasjonale sekulærteologi, den universelle protestantismens gradvise omforming til en partikulær fotballreligion, sa teologen.”

 

Han fortsatte med å gjennomgå konkurranseidretten først som et overklassefenomen – parallelt med kapitalismens gjennombrudd. I starten var den nært knyttet til det militære med disiplin og orden. Så sier han at medisinerne overtok og under Gerhardsen fikk folkehelsen idretten på dagsordenen og dermed ble det politikk med bl.a. K. Evang i spissen.

 

Så avslutter V.L. ved Rimehaug på følgende måte:

”Kunstnere som Edvard Munch og Gustav Vigeland både bidro til å avspeile kroppsdyrkelsen som overtok for metafysikken. Slagstad mener den vitalistiske kroppskulturen sto i sterk kontrast til tradisjonell kristendomsforståelse i Norge, som i høy grad var både kroppsfiendtlig og negativ til idrett.”

 

Dette er hvor underlig det enn høres – en ganske korrekt analyse av kulturen så langt det rekker – og som flere av oss har vært inn på. Så lenge kapitalismen – som oppstod blant protestantene i Holland – var styrt av kristendommen (Gudsfrykt med nøysomhet), ble den en velsignelse – men ikke når den ble frikoblet fra Bibelen. Det underlige er at også kristne media lar seg dra inn i denne dyrkingen av idrettsidoler som er kristne. Da er de jo på vei inn i samme idrettsdyrkelse som Slagstad påpeker.

Tidligere har man også vist at for eks. Olympiadene er besjelt av en hedensk ånd – som vi for eks. så det i Vinterolympiaden på Lillehammar der man avsluttet med – så vidt en husker en Zewshymne og masse annen underlig dyrkelse av hedenskapet fra Hellas som jo er Olympiadens arnested. Det underlige var at Zews-alteret var hentet til Tyskland og Berlin fra ”der hvor Satan har sin trone” (Johannes Åpenbaring) i 1933 da Hitler kom til makten. Og ånden som bar dette var dyrkingen av den sterkeste og beste. Hitler snudde seg bort da Jesse Owens, som var neger, fikk sine fire gullmedaljer – så her var det på tross av deres ord ikke mye forbrødring.

Hva som nå vil skje når Olympiaden er lagt til det kommunistiske og totalitære Kina som bruker mennesker på mange måter, undertrykker kristentroen, dyrker på mange måter skapningen foran Skaperen og raserer skaperverket og ødelegger bærekraften i naturen for millionene – skal bli underlig å se. De har allerede fått kraftig påpakning fra Amnesty Internnasjonal, orkaner og orkaner og sandstormer plager landet voldsomt på grunn av deres herjinger etter å bli størst og best i den korte tiden de synes å være tildelt i historien som en verdensmakt. Vi skal følge den ”gule fare” nøye her i NKA, og håper på konstruktive og interessant innspill fra våre lesere – som hjelper oss å se på også dette fenomen med ”kristne øyne” ut fra Skriften.