Spørsmålene som ikke blir stilt i Midtøstenkonflikten


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no18.09.06

Hvorfor befinner det seg palestin-arabiske barn i fremste linje under uroligheter og hvorfor blir barna kynisk brukt i PLO/Hamas/Hizbollahs strategi? Hva er PLO`s tidligere historie i Libanon mht narkotikaproduksjon, våpenopprustning og behandling av libanesere?

Hvor mange terrorister fra Røde Brigade m.fl. ble, for få år siden, trenet i PLO`s leire i bl.a. Libanon for terrorist angrep i Tyskland etc? Finnes det et eget palestinsk folk, eller er historien omskrevet og forfalsket på dette området? Hvorfor var PLO på parti med Saddam Hussein i 1990, i Golf-krigen?

Hva heter det eneste landet i Midtøsten som er et demokrati? Har mange PLO logoer bilde av automatvåpen som dekker et kart av dagens Israel, og dermed indikerer at de vil ha alt landet som det bor jøder og arabere på i dag?

Hvor mange jøder bor det i Syria, i Jordan, i Iran, i Egypt, i Irak? Og hva var tallet på jøder i disse landene for 50 år siden?

Har den Israelske stat tilbudt araberne i bl.a. Gaza, å hjelpe til med å bedre infrastrukturen med hus, sanitæranlegg etc i flere tiår nå, men fått nei fra araberne? Er det sant at den arabiske verden i Khartoum på 70-tallet slo fast ”Nei til anerkjennelse av Israel, Nei til forhandlinger med Israel, Nei til fred med Israel.”?

Er kjernen til konflikten i dag den at araberne vil ha makt over Jerusalem for å hindre at Jesus skal komme igjen fysisk til Jerusalem for å styre verden i et 1000 årig fredsrike, for så å holde dom over menneskene?

Hva vil svarene på disse spørsmålene gi av svar på de arabiske terrororganisasjoners troverdighet i dagens konflikt? Jo, ofring av småbarn i fremste rekker, narkotikahandel, historieforfalskning, terroristopplæring, samkvem med de verste despoter verden kjenner og et ønske om å hindre Jesu gjenkomst til Jerusalem. I bunn og grunn et opprør mot den Allmektige Gud alene, et skaperopprør. Ett opprør som er så gammelt som menneskeslekten er det.

Kjernen i konflikten er teologisk, og brennpunktet ligger på Tempelberget. Der ser vi Klippemoskeen, hvor brennofferalteret i gammel testamentlig tid stod, og Al Axa moskeen, der Salomos bueganger var, og der de første kristne brukte å samles til gudstjeneste. I den veldige og vakre Klippemoskeen står denne inskripsjonen to ganger på arabisk: Gud har ingen sønn!
(les 1. Mosebok 16, 11-12, profeten Sakaria 12, 1-3 + 9-10, Esaias 2, 1-4 og Johannes Åpenbaring 20.

Kan jødene i år 2006 stole på andre enn seg selv og Gud til sist? Og hva husker jøden om Ola Nordmann? Kanskje at Ola Nordmann (ved statlige tjenestemenn, politiet) sendte 742 jøder til Hitlers gasskamre under 2. verdenskrig? Og at nordmenn i dagens Norge ikke setter inn alle ressurser for å demme opp for jødehat? Vi får se hva politiet finner ut av terroraksjonen mot jødenes synagoge i Oslo i dag. En kan frykte at det er sendt ut signaler fra det offisielle Norge om at her i landet tolereres en del jødehets, hvilket kan trigge potensielle terrorister. Finner man gjerningsmennene bør rettsapparatet bruke de paragrafer de har til rådighet for å få dømt dem og ikke drive med snillisme som ender i det totale blodbad. Det bør sendes nye signaler fra det offisielle Norge om at dette tolleres absolutt ikke, selv om en da kan risikere både bombeaksjoner og problemer for norske ambassader rundt om i verden.

Generalforsamlingen i NRK, regjeringen, bør også gi signaler til NRK om at heretter skal jødehets ikke sendes på den norske statskanalen, for dette er ikke noe man ”leker” med! Verken jøder eller nordmenn vil komme uskadet ut av en slik fortsatt ”lek”.