Skremt av Høgetveit ?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 08.08.06

 

Det er Moh. Haj-Saleh (MHS) som skriver om ”Skremmende lesning”  i Agderposten 2.august om min artikkel den 18. juli. Agderposten synes også skremt siden de utstyrer artikkelen med en slik ingress og bilde av far med barn ut av ruiner. La oss ta fakta punkt for punkt.

 

  1. Jeg skriver at ”Araberne har erklært krig”, mens MHS sier at ”Alle vet jo at det bare er et libanesisk parti med egen milits som er involvert i krigføringen på libanesisk side: Hizbollah”. Nei da, det vet ikke opplyste mennesker i Norge. Vi vet at Hizbollah sitter i den Libanesiske regjering og på 6 år har bygd seg opp til å bli en stat i staten, samt er rustet fra Syria og Iran (sjiamuslimer). De trekker i trådene, og høyt og tydelig har Iran lovet å slette ministaten Israel av kartet, muligens med sine atomvåpen som etter hvert kan nå Europa. At jødene bomber ”broer, veier, strømforsyning, bensinstasjoner og boliger” er forståelig utfra at forsyningen til Hizbollah må stoppes. At boliger rammes også  FNs leir – er fordi Hizbollah bruker dem som skjold i sin feige krigføring hvor de vet de ikke kan stoppe Israel i åpen kamp. Det er veldokumentert i flg. oberstløytnant Torsteinsson ved Forsvarets Stabsskole. Det burde skremme!

 

  1. Jeg skriver: ”De billige unnskyldningene om at jødene okkuperer arabisk jord, vet alle er tøv”. Ja, for det er det jo. Jødestaten er opprettet av FN i 1948. Jødene aksepterte det med en gang. Det gjorde ikke araberne som øyeblikkelig gikk til angrepskrig og har fortsatt med det i 8 påfølgende kriger fram til denne som blir den niende. Slik aggresjon burde skremme.

De arealene som jødene tok i seksdagerskrigen da de ble angrepet i 1967,  er etter folkeretten deres land og skal administreres av dem inntil fredsavtale er kommet i orden. Det har det med Jordan og Egypt som har fått store deler av arealene igjen.

MHS nevner at Israel ikke har oppfylt bl.a. FN resolusjon 242. Han burde ta seg bryet med å lese ”Israels sak” av Alan Dershowitz – prof. i jus ved Harvards juridiske fakultet. Forfatteren var rådgiver for USAs ambassadør til FN som var hovedaktør for fremforhandling av res. 242. Han sier at Israel i prinsippet aksepterte 242 og har senere holdt seg til den på korrekt måte, på tross av all løgnpropagandaen. Res. 242 legger grunnlaget for at Israel kan gjøre sin militære seier om til et politisk resultat. Det ble gjort i forhold til Jordan og Egypt ved fredsavtaler og tilbakeføring av land, men aggressive muslimske kretser aksepterer overhode ikke en jødisk stat. Det er problemet og det burde skremme!

 

  1. Jeg blir anklaget for at jeg skriver om ”jødenes fulle rett” til å forsvare seg når de blir angrepet. Når araberne –  i månedsvis sender raketter inn i begge ender av Israel – på tross av at de har trukket seg ut av både Libanon og Gaza - for så å avslutte med å rykke inn på deres territorium og slakte soldater og ta gisler – er det en krigserklæring god nok. Og Libanon som ikke har ryddet opp med Hizbollah må ta konsekvensene. FN har i Resolusjon 1559 sagt klart fra at Hizbollah skal avvæpnes. Det er ikke gjort av Libanon – tvert imot har Iran og Syria latt Hizbollah få mellom 10 – 12000 raketter – til dels langtrekkene  - til å angripe jødestaten med. (Araberne i Gaza, Israel etc. er ikke et ”palestinsk folk”. Det er en notorisk løgn som Arafat fyrte godt oppunder. FNs Røed Larsen ga bl.a. Arafat en slik karakteristikk. Det finnes kanskje i dag flere jøder med palestinsk pass enn arabere i Israel, fordi disse passene var utstedt av britene i deres Palestina.)

 

  1. Arabere er de og okkupanter av historiske dimensjoner, fra Muhammed startet sine invasjoner rundt år 600 og la hele Nord-Afrika under seg og utryddet store folk – inntil de trengte inn og etablerte seg i Spania og stod langt inne i Frankrike rundt år 700 da general Carl Martell slo dem ved slaget ved Poitiers år 732. Så rykket de fram mot Tyrkia og knuste Konstantinopel og Det østromerske rike i 1453 og marsjerte så inn på Balkan og videre mot Wien. Verdens største kirke, Sofiakatedralen, ble omgjort til moskè.  Deres blodige historie i den vestlige sivilisasjon burde skremme både MHS og oss. Enn mer skremt burde en bli ved det faktum at de fleste steder i verden hvor det er krig i dag, er muslimer innblandet!

 

 

  1. Å søke ”fred og forsoning” er riktig, men da må det være noe mer enn tomme talemåter som dekke for videre fremrykking iflg. Hizbollahs og Hamas charter. Vesten prøvde å etablere fred på  fredsprat før 1940 med katastrofale følger – inntil sir Winston Churchill sa ”at det nyttet ikke å skape fred ved å kaste smånasjonene til ulvene” og tok kampen som ikke var til å unngå mot Hitler og hans arabiske allianser. Det ble 5 tunge år avsluttet med store tap og 25 millioner under våpen. La det ikke komme så langt denne gangen! Kan jeg med mitt tidligere innlegg samt dette skremme MHS m.fl. tilbake til det faktiske grunnlag for Midt-Østenkonflikten, ville mye være oppnådd så kan man drøfte fred, men det er kanskje for mye å håpe på? Men jeg forstår jødene når de sier at det er bedre å  ”være levende og upopulær, en død med hele verdens sympati.” Jeg slutter meg helhjertet til det.

 

  1. Spalteplassen tillater antagelig ikke ytterligere skriverier – så jeg får la det bli med det om jeg ikke får signaler fra redaksjonen om at jeg kan fortsette min dokumentasjon om at mye av det som blir framsatt fra venstresida i dag og dens medløpere er og blir – for å si det mildt – skremmende tøv.