Russland og GRUs verdensoperasjoner

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no27.11.06

Russiske avhoppere i Vesten tas nå av dage dag for dag. Det er store avisoppslag verden over der det pekes på at militære spesialstyrker, altså en spetsnaz gruppering, har tatt livet av Aleksandr Litvinenko, bosatt i England, ved å benytte seg av isotopen polonium 210. Det skal være satt opp dødslister, antagelig laget med støtte fra Kremls sterke mann.

Vladimir Putin selv lar seg avbilde i det nye Moskva-hovedkvarteret til den militære etterretningstjenesten der han driver nærstridsskyting med Stetsjin- og Makarov-pistoler. Og Putin fremholdt ved åpningen at det nye bygget vil sette GRU-spionene i stand til å være det russiske forsvarets ”øyne og ører” rundt i verden. (Dette i følge Aftenposten.no 24.11.06.) GRU ble opprettett av Vladimir Lenin i 1918.

Putin arbeidet i flere år som KGB-offiser i avdelingen for utenlandsspionasje og mellom 1988 og 1999 var han direktør for sikkerhetstjenesten FSB. I dag har han det som nærmere seg total kontroll over statsapparatet i Russland, bl.a. velger han selv ut alle Russlands guvernører og det er svært få om noen media som har fritt spillerom.

 

Russland spiller høyt på banen og ikke bare i sine nærområder. Fra Debka.com meldes det 9. oktober at GRU har etablert seg med sine styrker ”Vostok and Zapad” (stryker stasjonert i Tsjetsjenia) i Sidon, Sør-Libanons største by, deres jobb skal være å vokte russiske ingeniører. Vi husker tilbake til Libanonkrigen i 1982, da skal det ha blitt funnet større arkiver med navnene på russere i Sidon i en til da skjult u-båt base. Det er altså ikke nytt at Russland har en sterk operativ interesse i Libanon, dette brohode til Nord-Israel.

 

I følge Debka.com er FN styrkenes mandat gitt av FN sikkerhetsråd ved resolusjon 1701 sentrert omkring Tyre regionen, der Hizballah, Syria’s støttespillere og den Russiske etterretningsstyrkene har tatt kontroll over Sidon og opp Middelhavets kyst. Disse tre elementer er ideelt plassert for Hizballah for å kontrollere den Sør-Libanesiske kyst regionen og for Russland og Syria til å holde øye med israelsk militær bevegelse, UNIFIL og den Europeiske marine ved Libanons kyst.

 

Det er sterke ideologiske bånd mellom Russland, Syria og Libanon, hvilket man nok er pinlig klar over i Israel.

 

I de siste dager har det igjen blitt klart at Russland posisjonerer seg i Midt-Østen og denne gang gjelder det Iran. Russland har, i følge Debka.com (24.11.06) levert sine første av totalt 29 stk ”Tor-M1 systemer” som er et sofistikert rakett system for forsvar mot innkomne bl.a. raketter. Systemet er av det mest avanserte luftforsvar i verden og vil være svært viktige ved en plassering ved Irans kjernefysiske installasjoner! Tor-M1 vil være klare for bruk innen 6 måneder og de første er nå plassert i Teheran. Dette er i trå med både synet til Russland og Kina som også har gode forbindelser til Iran, men mottas med uro i både USA og Israel.

 

Da kan man oppsummere og begynne å undre seg over hvilket mål en mann som Putin har med sine posisjoneringer. Jeg tror ikke energi alene kan forklare hans interesse for Midt-Østen, men det at vi her er i nærheten av verdens navle med Jerusalem som midtpunkt er kjernen i det hele. Leser vi blant annet profeten Sakarias 12,1-3 får vi skissert et fremtidsbilde som vi nå ser begynnelsen av. Dette er altså en kamp fra Putin mot Gud selv og derfor blir den så intens!

 

Til nå har langt på vei maktballansen ”gjort jobben” i Midt-Østen der Israel med sitt kjernefysiske arsenal har hatt en ”overkill” og USA har ballansert Russland med sine våpen (slik vi så maktballansen utøvd mellom USA og Sovjetunionen under Yom Kippur krigen i 1973), men skulle Iran få atomvåpen kan mye skje raskt. Selv om Israel har etablert fredsavtaler med Egypt og Jordan viser det seg at slike avtaler ikke er til å stole på - så til syvende og sist har man kun seg selv og sin Gud å stole på og til aller sist sin Gud! Derfor vil jeg tro at Israel i disse tider, før de starter sin arbeidsdag med planleggingen av hvordan de skal klare den svært vanskelige jobben med Iran, ber til sin Gud!

 

Jødene kjenner sine fiender svært godt, hvilket vi her oppe i nord ikke kan sies å gjøre. Nordmenn tror ikke Russland og GRU er noe vi trenger å bekymre oss for, selv om HVs spesialstyrker har spetsnaz i tankene når de trener, men vi vil antagelig få mer kjennskap til dette en vi liker å tenke på siden Norge geopolitisk ligger der det gjør!