Russland bruker olje- og gassvåpen mot USA

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no02.10.06

 

I Aft. 27.9.2006 meldes det i en helsides tispalter at ”Russerne presser amerikanerne med gass og olje.”

Som våre lesere sikkert har registrert har en i flere artikler fryktet nettopp dette i mange år siden vi begynte å se Russlands gjenoppvåkning under Putin, general Zreiner Gundersens advarsler og et USA som etter hvert som konflikten utviklet seg i Midtøsten – vendte seg til Nordkalotten med sine store behov for olje og gass. Det skjedde etter muslimenes angrep på Twin Tower den 11.9.2001 – og som bekjent hadde Russland store konflikter med muslimene i Tjestjenia samt sine 6 store områder som var muslimsk dominert. Aft. melder at forholdet mellom USA og Russland da ble betegnet som ”historisk godt”, hvilket det ikke er lenger.

De begynte å kjøpe store mengder olje og gass som gikk i ukentlige ruter fra Russland nord om England til USA.

 

Amerikanerne trodde vel at nå hadde de en felles fiende og at de dermed kunne være sikre på at Russland ville stå med dem i striden og være en lojal partner. Det er greit nok at man hadde blinket ut muslimene som den store overordnede drivkraft bak verdensterroren, men man burde ikke ha glemt at Russland aldri har vært et demokratisk lovstyrt land med en solid kodeks av grunnlov og regler. De har mer eller mindre gjennom alle tider vært et totalitært rike hvor makten har rådd mer eller mindre despotisk. Og dette er selvsagt langt unna det fundament de angloamerikanske riker bygger på – og derfor selvsagt har lite felles.

At Churchill i sin tid – da Hitler gikk inn i Polen og senere i Russland – allierte seg med russerne var bare en dyd av en nødvendighet som også tvang russerne med mot Hitler. Churchill var jo ved en rekke anledninger redd for at Stalin skulle inngå separate fredsavtaler med Hitler - som han hadde hatt en avtale med før krigen kom og Hitler brøt avtalen.

 

Men Russland er ikke direkte angrepet i dag og befinner seg ideologisk langt fra USA. Og når nå Midtøsten truer med å gå opp i flammer – og oljeforsyningene fra Persiabukta er sterkt truet – da ser Putin sin anledning til å begynne å styre verdenspolitikken igjen – nå med olje og gass. Dessuten har han mer eller mindre gjenreist Russland – betalt all gjeld – og bygger seg opp et forsvar vi nok skal få kjenne tennene til.

Amerikanerne regnet nok med å være med på de store utbyggingene som nå skal skje på Nordkalotten på Stockmannfeltet for gass og oljeutbyggingen flere andre steder i nord.

Nå ser det ut til at russerne prioriterer europeerne både med gass og olje og at amerikanerne ikke får være med på utbyggingen i nord, men kanskje franskmenn og nordmenn med Statoil og Hydro. Det lover for øvrig ikke godt for Norge som på det viset blir trukket inn i et stormaktspill mot våre allierte vi ikke har kapasitet til.

 

I tillegg til det politiske langsiktige spillet – er russerne også sure på amerikanerne fordi de går i mot russernes store våpeneksport til Venezuela som har et anstrengt forhold til USA. Amerikanerne har også prøvd å begrense andre deler av russernes våpeneksport. Og dette faller selvsagt ikke i god jord ettersom russerne igjen bygger opp sine ankerfester rundt om i verden. Og når Putin uttaler seg slik i følge Aft. er det grunn til å frykte: ”Kamerat ulv vet hvem han skal spise, han spiser uten å lytte, og han kommer helt klart ikke til å høre på noen andre, sa Putin”.  Dette taler for seg selv.

 

Problemet for Vesten og USA spesielt - er at om eksplosjonen kommer i de rike oljelandene i Midtøsten - og i verste fall oljen brenner opp – er Vesten mer eller mindre i lomma på russerne som med letthet kan lamme oss på mange måter. Man unders over at USA har bundet seg opp på en slik måte – om de da ikke har skjulte reserver som de i alle fall kan flyte på noen måneder – til man får satt fart i utnyttelsen av oljeholdig oljegrus etc. Men det vil i alle fall bety en betydelig høyere pris og dermed en kraftig ekstrabelastning på økonomien.