Rodney Howard-Browne

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no29.03.06

Den verdenskjente predikanten Rodney Howard-Browne (født i Sør-Afrika) prekte for litt siden på Færøyene. TV-kanalen Visjon Norge sendte direkte fra møtene, og var til stede med TV-buss og et stort team.

En venn av meg fikk for 2-3 år siden i hende noen videoopptak av Rodney Howard-Browne. De var av en sånn innholdmessig karakter, at det ikke for noen er anbefalt å se opptakene i sin helhet. Det var sterke åndsmakter involvert og det var ikke fra Himmelen.

Hvorfor lar vi mennesker oss lure igjen og igjen og det ser ofte ut til at den åndelige tilstanden bare blir verre og verre. I Guds Ord står det noen linjer om dette alvoret, i Lukas 11, 23-26 leser vi: ”Den som ikke er med meg, han er imot meg, og den som ikke samler med meg, han spreder. Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennom tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. Så går den bort og tar med seg syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.”

Ånden følger menneskene. Vi har fått innført til Norge mye hedenskap de siste årene, det skulle være nok å nevne en åndsretning som ”Toronto-blessings” (TB), der ”hellig latter” er èn del. Det er mulig introdusørene har handlet i god tro og blitt lurt trill rundt av Djevelen, men nå burde man ha skjønt hva man har dradd til landet. Den “hellige latter” og ”den hellige ånds manifestasjon” kom til Toronto Vineyard Church tidlig i 1994 via prekenen til Randy Clark, som hadde støtt på Rodney Howard-Browne i Oklahoma. På Howards video, ”The Coming Revival”, advarer han motstandere av TB om at de vil bli døve og blinde.

Benny Hinn, Kenneth Copeland er andre kjente predikanter som også brukes i Norge, men som er på linje med vranglæren til Browne.

For den som skulle ønske full dokumentasjon vedrørende ”Toronto-blessings” henvises det til bladet Lys nr 5/2003. Dette kan sendes elektronisk til de som skulle ønske det, fra Norges Kommentar Avis.

Vi kunne laget en lang liste over de som i dag preker et annet evangelium en det som står skrevet, men det viktigste er at den enkelte leser sin bibel daglig og der sjekker om det de er blitt fortalt av venner, familie og på møter er riktig. Stemmer det ikke med Bibelen er det vranglære og vranglære er ikke fra Gud!

Å gå til Guds Ord understrekes kraftig i Paulus 2. brev til Korinterne 11, 3-4: ”Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, således skal også deres tanker forderves og vendes bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt, da vil dere gjerne tåle det!”

Altså, vi har i Bibelen allerede mottatt evangeliet om Jesus Kristus den oppstandne Frelser – det holder for tid og Evighet.