Regjeringen øker terrorfaren

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no02.10.06

Norge I Dag nett har et oppslag med Ulf Erik Knudsen fra Frp som sier følgende:

Regjeringen øker terrorfaren i Norge ved å kritisere Israel, mener israelvenn og stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen (Frp). - Med sin lefling med Hamas og med sine mange uttalelser nører regjeringen opp under grumsete holdninger i det norske folk, sier han. ”Det avføder følgende U.D. kommentar: ”I utenriksdepartementet reageres det kraftig på uttalelsene - de mener at kritikken fra israelvennene er grunnløs.
- Jeg reagerer veldig sterkt, og er egentlig veldig opprørt over at en stortingsrepresentant kan uttale seg på denne måten, sier statssekretær Raymond Johansen (Ap) til nrk.no

Saken er – og det må U.D. og R. Johansen vite – om han ikke da er helt forblindet – at solid historisk erfaring sier at ”revolusjonen eter sine egne barn”. Jeg har fra erfaring i både utland, innland og litteratur sett dette – ikke minst i Etiopia hvor jeg landet den 12. sep. 1974 da kuppmakerne slo til og blodbadet begynte. Dette blir demonstrert rett foran øynene i Gaza i disse dager hvor Hamas og ”politistyrkene” etter Arafat (den notoriske løgner, i følge Rød Larsen)  slåss på harde livet. Etter at jødene trakk seg ut – kommer de til å fortette med å drepe hverandre. De kan ikke holde fred og skape orden og ro.

Og revolusjonens barn i Norge kjenner seg selvsagt i slekt med disse folkene og støtter dem med alle mulig midler – mens jødene – som ga Norge en helt annen arv – blir angrepet og forfulgt nesten uansett hva de gjør for å holde terrorister, selvmordbomber, løgnere, osv. fra livet omgitt av fiender med store oljerikdommer og landarealer og mer eller mindre besatt av avguden Allah. Rikdommer de ikke er i stand til å la tilflyte sine arme ”flyktninger”. Og denne sympatien sprer man inn i det norske folk og innbilder seg at vi ikke etter hvert skal havne i samme uføre. Illusjonister kaller man slikt. Godt er det at noen har frimodighet for å kalle ”en spade for en spade” og sope løgn og virkelighetsflukt til side – så kan vi kan unngå en ny bråoppvåkning som vi fikk 9. april 1940.